Anasayfa arrow Makaleleri arrow Durumun Gerçeği
 
   
Türkçülüğün Esasları
Türkçülüğün Özü
A) Dilde Türkçülük
B) Sanatta Türkçülük
C) Ahlaki Türkçülük
D) Hukukta Türkçülük
E) Dinde Türkçülük
F) İktisatta Türkçülük
G) Siyasette Türkçülük
H) Felsefede Türkçülük
Büyük Türkçülerden
Türkçülerden Özlü Sözler
Genel İçerik
Marşlarımız
Görsellikler
Türk Dünyası Ezgileri 1
Türk Dünyası Ezgileri 2
Türkçülük Hakkında
Tüm Dosyalar
Tüm Yazarlar
Edebiyat
Makaleler
Tepkisiz Kalma
Ağelini Öneriniz
Belge Resim

Bilgilendirme
Türküler
Görsellik
Kitap Önerileri
Büyük Türkçüler
Büyük Türkçülerden
Azınlık veya Özerk Türkler
Nutuk
Duyurular
Özlü Sözler
Yorumsuz Resimler
Siyasi Dosyalar

  :: TSK'dan ABD-İsrail Koridoru'na balyoz
  :: Emperyalizmin Tetikçileri
  :: Komünistlerin Atatürk karşıtlığı
  :: Rockefeller'den yüzyılın itirafı
  :: Ayrılma bildirisi ve Sevr
  :: İstanbul Barosu’ndan yapılan 14 maddelik açıklama
  :: Öz Yurdunda Köleleşen Türk
  :: IŞİD – ABD ilişkisinin delilleri
  :: Barzani ve Erdoğan
  :: İran Türkleri Hapislerde
  :: Hitler’in Müftüsü Hacı Emin El Hüseyni
  :: Seçsis Neden Türkiye'de Kullanılıyor?
  :: Irak’ın 16. Tugayı Peşmergeye katıldı!
  :: Türker Ertürk , ABD tertiplerini ve ABD işbirlikçilerini açıklıyor.
  :: Hava Kuvvetlerinde Tasfiye
  :: Esad'ın Ulusal Kanal Söyleşisi
Türkçe
Türkçe Adlar
Türkçe İzgileri
Hayvan Adları
Türkçe Terimler
Göktürk Yazıtları
Kuş Adları Derlemesi
Türkçe Adlar Sözlüğü
Kazakistan Türkçesi Sözlüğü
Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü
Dosyalar
Siyasi Dosyalar
Tarihi Dosyalar
Görüntüler
Dini Dosyalar
Belge Resim
Bilimsel Dosyalar
Atatürk
Eserleri
Makaleleri
Özlü Sözleri
Atatürk Dosyaları
İletişim
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

İlgili İçerikler

Durumun Gerçeği

PDF Yazdır Ağhesabı
 Vaziyetimizin hakikati hassas ve aklı eren her dindaşımıza ayna gibi açıktır: İngiltere, İslam hilafetini, yüksek merkezi olan İstanbul'da hain ve kahredici pençesi altına alarak evvela Osmanlı saltanatını parçalamak ve dağıtmak, ikinci olarak bu yol ile bilhassa son senelerde İslam âleminin gösterdiği uyanmayı boğmaya doğru müsait bir zemin hazırlamış olmak planını kurmuş ve şu umumi harp sonunda bilhassa bu neticeyi elde etmeye çalışarak ve bundan dolayı doğuya ait harekât ve sükûnetinin bütününde hep bu gayeye doğru yürüyerek, nihayet İstanbul'a malum olan şekil ve surette vaz etmiştir. Başında Halife ve padişahımızın temsil ettiği hilafet ve saltanat olduğu halde İslam mevcudiyet ve milliyemizin bütün kanunlarını bu suretle ele geçirmekle İngiltere tasavvur ettiği planı belki artık kolaylıkla tatbik edip gidebileceği, daha doğrusu bizzat bizlere tatbik ettirebileceği zeminde bulunuyor idi. Hakikaten İngiltere'yi bu zannında takviye edecek bazı nedenler ve deliller de yok değildi: İngiliz parasını İslam mukaddesatı milliyesinin bütününde üstün ve hâkim sayan, dinlerini dünyalarına satan beş on muhteremin sefalet ve zilleti, İngiltere için hareketinin oldukça kuvvetli bir dayanağı ad olunuyor idi.
Herkesçe malum olmakla beraber, daha iyi tespit etmiş olmak için şu İngiliz planını ortaya çıkaran safhaların başlıca noktalarına temas edelim:

1-Harbi Umumi sonunda bizimle mütarekename akdeden devlet İngiltere ve bu mütarekename hükümlerini daha ilk gününden itibaren ihlal eden yine İngiltere'dir.


2-Mahut itilafname ile Fransa'yı Adana'ya sokan ve daha ilerilere gitmeye teşvik ile bu korkunç hadiselere neden olan İngiltere'dir.


3- Yunanistan'ı İzmir' yollayan İngiltere'dir, o kadar ki malum faciayı takiben vuku bulan Yunan işgali, mütarekeyi akdeden İngiliz amirali (Calthorpe)un nezaret ve himayesi altında cereyan etmiştir.


4-Son günlere kadar Yunanlılar İngiliz generali (Miln)in açık koruması altında tutunagelmiştir.


5- İtalyanlara da bir nüfuz bölgesi ayırarak memleketimizi taksim tehlikesi bulunduranlar İngilizlerdir.


6-Sulhumuzu her gün bir suretle karıştırarak Türkiye'yi hayat hakkından mahrum etmek isteyen İngiltere'dir.


7-Ve nihayet İstanbul'a el koymak suretiyle istiklal ve hâkimiyetimizi bitirmek isteyen melun el, İngiliz elidir... Vb.


İngiltere pek de, hatta hiç de gizli olmayan bu maksatlarında ve hareketlerinde, neticeyi kendi hesabına başarılı kılmak için bilhassa kendi içimizde din ve vatanın mukaddes kaidelerini hiçe sayan hain bir uğursuz zümreye dayanıyor idi. Nitekim gördük: İstanbul'un işgalinden sonra sarıldığı belli başlı ilk hareket Damat Ferit Paşa'yı iktidar mevkiine getirmek olmuştur. İngiltere'nin fikrinde kendisinin Türkiye'yi mahvetmekten ibaret bulunan kati emeli, ellerinden gelebilirse milletin aleyhinde hareket edecek olan bu düşman uşakları marifetiyle ortaya çıkarılacaktır.


Bu planın ortaya çıkarılan yeni bir maddesini, aylardan beri Biga ve havalisinde bedbahtça yaşam sürdüren, vatanı Yunan zulüm ve kötülüklerine karşı müdafaa ile meşgul Kuvayi Milliye'yi arkasından vurmaya çalışan Ahmet Anzavur'a şu son günlerde- İngiliz emir ve idaresiyle-mirimiran rütbesi verilmesi ve kendisinin Balıkesir mutasarrıflığına tayin ettirildiği görülüyor. Artık vaziyet en ufak bir şüpheye mahal kalmayacak kadar açıktır. Hem de birkaç yönden: Evvela İngiltere'nin oynadığı oyunun mahiyeti itibariyle, ikinci olarak da İngiltere'nin maksadını temin için istihdamını hedeflediği kuvvetlerin ve vasıtaların bilhassa nelerden ibaret olacağı noktasından.


İngiltere, milletimizce icap ederse ölümün göze alınacağı bir galeyan ve ayaklanma ile karşılanan bu suikastında, kaleyi içeriden fethetmek üzere, bilhassa bizi dâhili mücadelelerimiz içinde boğulup mahvolmaya sevk eylemek planının görmüştür. Bunun için elinde para vardır ve Ferid Paşa ile arkadaşlarından ibaret hatta sınırlı ve ihtiras erbabı ile sınırlı... İngiltere kendi hasebinde bu hıyanet sebeplerine bir de milletin olur olmaz şeye kanıverecek sandığı saflık ve gafletini ilave eylemiştir. İşte bugün hayatımızın istiklali ve hürriyeti başına bir kâbus gibi konan İngiltere'nin vaziyeti ve işte bugün İngiliz emri ile mirimiran paşası yapılan Ahmet Anzavur'un haydutluğunu izah eden hakikat... Milletin gösterdiği siyasi rüşt ve fedakârlık azmi, İngiltere'nin bu hesaplarında ne kadar yanılmış olduğunu kâfiden fazla bir açıklıkla ispat eylemiştir. İngiltere'nin bizi bize mahvettirmekten ibaret olan planı milletin hakikat temyizindeki basiret ile şimdiden suya düşmüş sayılabilecek olduktan sonra, bu devletin daha fazla ne yapabileceği noktası kalır ki, bu bahiste de biz cihanın sulh ve sükûnunu koruyan olmaktan henüz çok uzak bulunan hercümerc vaziyeti içinde milli mukaddes hukukumuzu kurtarmaya yetecek zaman ve imkândan hiç de mahrum olmadığımıza ve hiç de mahrum kalmayacağımıza en kati bir kanaatle kani bulunduğumuzu, Hakk'a imanımız kadar kuvvetli bir emniyet ve inanç ile beyan edebiliriz. Azim ve imanımızda sebat olalım: Zaman bizim için ve bütün İslam alemi için çalışıyor.

1923

Hakimiyet i Milliye

 
< Önceki   Sonraki >
 
Tavsiye Ettiklerimiz
Yasaklı Belgesel
Tebriz Türk Takımı
Tolon Paşa ve Ordusu
O.Sinanoğlu Sohbet
İthal Tohum İhaneti
Durum Çözümlemesi
Zekeriya Öz Hakkında
Kurtuluş Savaşında 2000 Kırgız
Hakikat nerede?
Etki Ajanları
Çıkışyolu Turan
Dilde Birlik ve Türklük Şuuru
TSK'yı Yıpratma Girişimleri
Siyasetimiz Nasıl Düzelir
Sivil cehalet
Türk Ülküsü
Mevlana'dan Öğütler
Kazak ve Türkiye Türkçesi
Ampulün Anlamı
Said-i Nursi'nin Gerçek Yüzü
Bor Madeni ve Önemi
İran'a şeriat nasıl geldi?
Atatürk'ün Kaleminden
Hablemitoğlu Belgeseli
Gül'ün Süreci
Gizli Mutabakat
Gladyocu İftirası
Kürt Federe Devletine
Gökşad'tan

Saçların gezerdi yüzümde eskiden

Ağlarsın

Saçların gezerdi yüzümde eskiden,

Şimdi yanaklarımda damla damlasın.

Ne çok severdim dizinde yatmayı,

Şimdi uykumu bölen keskin bıçaksın.

 

Nefesin vururdu nefesime her akşam,

Şimdi soluğumu kesen acı rüzgarsın.

Bütün dertlerim yalnız sende biterdi,

Şimdi yüreğimde kapanmaz yarasın.

 

Şehre uzak yerlerden yıldızlar sayardık,

Şimdi gökyüzünde en uzak yıldızsın.

Ne çok özledim seni anlatabilsem,

Şimdi oturup kana kana ağlarsın...

 

Çorlu, 2002

Gökşad

 

Gölgeler

Gölgeler

-I-

Ömrün gölgesi olsun ömrümün

Uzayıp gitsin ardımca

Ben gidersem bir ikindi vakti...

Ki sen bir Cuma sabahı gelirken

Ömrüm gölgesi olmuştu ömrünün

Uzayıp gitmişti ardınca...

 

Ankara, 2004

 

Gölgeler

-II-

Bütün zamanların tek suçlusu ben miyim

Üstüme bir bulutun bile gölgesi düşmez

Bu karanlık sahrada neye pervaneyim

Kapanan gözlerime bir ışık düşmez...

 

Medet ey sevgili, yandım bu çölde!

Bu nasıl bir serap, bu nasıl bir gölge?

Düştüm düşeli bu amansız hüzne

Divane yüreğim bir lahza gülmez

                                  

Ankara, 2004

 

Ahiret'te

 


 

Tanrım sen varlığı yaratansın

Canlı cansız her şeyi kuşatansın

Bir dileğim var sen bağışlayansın

Desem korkarım demesem yer beni

 

Garip gönlüm gece gündüz âhtadır

Dileğim gönlümde sana âyandır

Kusur kulundan bağış katındandır

Desem korkarım demesem yer beni

 

Bedenimi balçıktan sen halk ettin

Yüreğime dünyayı sen dar ettin

Gönlüm coştu, dilimi sen lâl ettin

Desem korkarım demesem yer beni

 

Tanrım hurilerin gözümde değil

Aşk için bir ömür yeterli değil

Hâşâ Kaynaroğlu isyanda değil

Âhirette sevdiğime ver beni

 

               Ankara, 2003

 

Sır Kapısı

Sır Kapısı

 

Kırk sır kapısı açıldı gözlerinde

Kırk ayrı yol var her kapının birinde

Her yol ağzında ayrı idam ettiler

Sade tenim kaldı saçının telinde

 

Bir tel saç ile bağladılar çenemi

Üç tas su ile yıkadılar tenimi

 

Beni gonca gül yaprağına sardılar

Musalla diye avucuna koydular

Nasıl bilirdiniz diye sordular

Sustum da dinledim başka bir alemde

 

Aşkı bilmeyenler hiç ses çıkarmadı

Mecnun dedi ki “beni utandırmadı”

 

Kaynaroğlu, adını toprağa verdin

İki kaş arasından sıratı geçtin

Lokman’ın sırrını sen âşikar ettin

Ölü müsün diri mi, bilmez hiç kimse.

 

Ankara, 2004

 

Nevruz

  

Nevruz

Gökyüzünde göç başlar vakit gece

Sultan kız batıdan doğuya göçer

Toy düğün başlar Türkistan ilinde

Sultan Nevruz önünde gergef işler

 

Bize de gel bilinmez bir saatte

Benim de ölülerim yeyip içsin

Rızkımızı bulalım bu yengi gün’de

Bütün alem Tanrı’ya secde etsin

 

Esir Türkleri unutma Sultanım

Onlar beklese de başka baharı

Birgün muhakkak biter bu zalim kış

Yine az görür Türk, koca dünyayı

 

Hazar’a muhabbet götür sultanım

Yesevi’den hikmet getir bizlere

De ki özlemiş sizi Kaynaroğlu

Gayrı dayanmazmış gönlü hasrete

Gökşad

Sivas, 1997

 

Kuşların Rüyası

Kuşların Rüyası 

Kuşların rüyasına girdim dün gece

Karar verdim bunu hep yapacağım

Hepsi de uyuyordu gözlerinde

Onları mı yoksa seni mi kıskanayım

 

Güya bir bülbül senin nefesinden

Şiirler okuyordu seher vaktinde

Şaşırdım kaldım, ses benim sesim

Dedi ki “İlham” derler buna sizin alemde

 

Rüyasında bir güvercin konup pencerene

Uzatıp kanatlarını tutundu ellerine

Şaşırdım kaldım, el benim elim

Dedi ki “Vuslat” derler buna sizin alemde

 

Bir serçe rüyasında kanat çırpıp

Su içti avuçlarından kana kana

Şaşırdım kaldım içim yanmış benim de

Dedi ki “Mecnun” derler buna sizin alemde

 

Kuşların rüyasına girdim dün gece

Gördüm ki seni seviyorum her bedende

Bir kaknus yaklaşıp kulağıma sessizce

Dedi ki “Kader” derler buna sizin alemde

 

Dedim ki “Hayrolur İnşallah...”

Gökşad 

Ankara, 2004

 

Gidişine Ağıt

 

 Mecnûn düşünde gördü Leylâ’yı bir gece:

 Ve sen, şehirlerini benim ülkeme kurdun,Pâyitahtını benim yaralı kalbime..

.Seni bir kan pıhtısı gibi elimde tuttum.

 İnsafsız rüzgârlar uğradı yurduma: 

Yağmur kar ortasında bir çöle düştüm,Kum fırtınasında tutundum saçlarına...

Sen uykudaydın, ben kâbuslar gördüm. 

Buğday tarlalarına kızgın alevler düştü: 

Çıplak ayaklı çocuklar savruldu her yana,

Çıplak ayaklı yıldızlar gibi darmadağın...

Ne olur beni de kat, beni de kat dualarına. 

Seni düşümde gördüm,  tam altı yıl önce: 

Ve sen, gözlerini giyindin Asya ceylanlarının,

Ak sakallardan miras bir huzur yüzünde...

Gezinip durdun içinde bütün damarlarımın.    

 Benim yüreğim mahşer, senin gönlün sırat: 

Zalim bir korku boğazlar sevincimi,

Gözlerim karanlık benim, senin gözlerin hayat.

Gözlerim hiç görmesin gittiğini...  

Ki o Selçuklu şehri seni bırakır mı bilmem:

 Lacivert göğünde gözlerin, bir muska gibi dururken,

Vakitsiz düşer toprağa kırkikindi yağmurları.

Bin yıllık Medrese, yeni bir Eylül’e soyunmuşken... 

Yıldızlara söyle seni geri getirsinler: 

Onlar bilir benim çekik gözlü yüreğimi.

Geçmişin saçından tut, sana yol göstersinler,

Yıldızlar bilir benim gökçe soylu düşlerimi... 

Ankara, 2003

Gökşad 

 

Gözlerin

 

Gözlerin

 

Sanki deryalara dalar giderim

Baktıkça içimi yakar gözlerin

Her şafak vaktinde çalar kapımı

İlmiği boynuma takar gözlerin

 

Mecnun’u çöllerde koyar çaresiz

Ferhad’ı dağlara salar gözlerin

Yanımda yöremde ölüm gezdirir

Benim peşimde o yeşil gözlerin

 

Başı dik dağlara yasla sırtını

Dolunay akşamı kaldır başını

Her kim ki yazarsa kişi bahtını

Ezelden alnıma yazmış gözlerin

 

Dört duvardan gayrı yerim olmadı

Kendi gölgem bana sadık kalmadı

Şu yalan dünyada yüzüm gülmedi

Benim tek servetim senin gözlerin

 

Kefenimi yeşil sarın, beyaz olmasın

Mezarımı göğe kazın yerde kalmasın

Sevdiğim gözünden yaşlar akmasın

Gider Kaynaroğlu, kalır gözlerin

 

Sivas, 1998

 
   
 
Benzer Yazılar