Anasayfa arrow Yazarlar arrow Tanrıkut arrow T.D.K.'nın Büyük Yanlışı
 
   
Türkçülüğün Esasları
Türkçülüğün Özü
A) Dilde Türkçülük
B) Sanatta Türkçülük
C) Ahlaki Türkçülük
D) Hukukta Türkçülük
E) Dinde Türkçülük
F) İktisatta Türkçülük
G) Siyasette Türkçülük
H) Felsefede Türkçülük
Büyük Türkçülerden
Türkçülerden Özlü Sözler
Genel İçerik
Marşlarımız
Görsellikler
Türk Dünyası Ezgileri 1
Türk Dünyası Ezgileri 2
Türkçülük Hakkında
Tüm Dosyalar
Tüm Yazarlar
Edebiyat
Makaleler
Tepkisiz Kalma
Ağelini Öneriniz
Belge Resim

Bilgilendirme
Türküler
Görsellik
Kitap Önerileri
Büyük Türkçüler
Büyük Türkçülerden
Azınlık veya Özerk Türkler
Nutuk
Duyurular
Özlü Sözler
Yorumsuz Resimler
Siyasi Dosyalar

  :: TSK'dan ABD-İsrail Koridoru'na balyoz
  :: Emperyalizmin Tetikçileri
  :: Komünistlerin Atatürk karşıtlığı
  :: Rockefeller'den yüzyılın itirafı
  :: Ayrılma bildirisi ve Sevr
  :: İstanbul Barosu’ndan yapılan 14 maddelik açıklama
  :: Öz Yurdunda Köleleşen Türk
  :: IŞİD – ABD ilişkisinin delilleri
  :: Barzani ve Erdoğan
  :: İran Türkleri Hapislerde
  :: Hitler’in Müftüsü Hacı Emin El Hüseyni
  :: Seçsis Neden Türkiye'de Kullanılıyor?
  :: Irak’ın 16. Tugayı Peşmergeye katıldı!
  :: Türker Ertürk , ABD tertiplerini ve ABD işbirlikçilerini açıklıyor.
  :: Hava Kuvvetlerinde Tasfiye
  :: Esad'ın Ulusal Kanal Söyleşisi
Türkçe
Türkçe Adlar
Türkçe İzgileri
Hayvan Adları
Türkçe Terimler
Göktürk Yazıtları
Kuş Adları Derlemesi
Türkçe Adlar Sözlüğü
Kazakistan Türkçesi Sözlüğü
Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü
Dosyalar
Siyasi Dosyalar
Tarihi Dosyalar
Görüntüler
Dini Dosyalar
Belge Resim
Bilimsel Dosyalar
Atatürk
Eserleri
Makaleleri
Özlü Sözleri
Atatürk Dosyaları
İletişim
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

İlgili İçerikler

T.D.K.'nın Büyük Yanlışı

PDF Yazdır Ağhesabı
T.D.K.’nın Büyük Yanlışı

Geçtiğimiz aylarda basına yansıdığı kadarıyla TDK, kadınları aşağılayıcı olarak nitelediği bâzı deyimleri sözlüklerimizden çıkaracakmış. Bunu yaparak gelecek kuşakların bu sözlerin olumsuz olabilecek etkilerinden kurtulacağını umut ediyorlarmış. Türk toplumunda binlerce yıldır yaşayan deyimlerimiz her dönemde kullanılmış, fakat toplumda bir bozulmaya yol açmamıştır. Toplumumuzda gözle görülür bir bozulma olduğu âşikârdır, fakat bu bozulmanın sorumlusu deyimlerimiz değil, son 30 yıldır yaşadığımız kültürel sömürge ve Batı hars, dil ve düşün tarzının milletimiz üzerine olumsuz etkileridir. Son yüzyılda ortaya çıkan feminist akımlardan etkilenerek böyle bir kararın alınmış olması, resmî kurumlarımızdaki Batı etkisinin başka bir göstergesidir.

TDK’nın aslî görevi iyisi ile kötüsü ile Türkçeyi yaşatmak ve geliştirmektir, kutsal bir emânet olan Türkçemizin zamani koşulları ve yapısı ile doğmuş sözleri, deyimleri ve atasözlerini ayıklamak değildir. Ayıklanması gereken onca yabancı söz ve yabancı dilden geçmekte olan deyim varken, Türk Dil Kurumu’nun uğraştığı öz be öz Türkçe olan deyimlerdir. Atasözleri kimseye şirin gözükmek için söylenmemiş, gerçekleri ifâde eden kültür birikimleridir. Kültürel birikimlerin oluşturduğu bu erdemli sözler ile toplumun düşün yapısı oluşur. Türk milleti dünyânın en köklü kültürlerinden birine sâhip olmasından dolayı yaşamış olduğu tecrübeler de bir o kadar köklüdür. Ziyâ Gökâlp Türklerde büyük felsefî akımların ortaya çıkmamasının nedenini Türk harsının köklülüğüne ve herkesçe kabul edilen bir genel düşün yapısına sâhip olunmasına bağlar. Bu yapıyı oluşturan öğeler ise gelenek, atasözleri, inançlardır.

Ayıklanacak atasözlerinden biri, "Kadın var yuva yapar, kadın var yuva yıkar." atasözü imiş. TDK bu sözde kadınların aşağılandığını iddia etmektedir. Bu atasözümüzde kadının âiledeki önemi ve sorumluluğu belirtilmiştir. Ahlâksız ve sorumluluğunu bilmeyen kadınların âile fâciâlarına yol açtıkları yadsınamaz gerçektir. Erdemli kadınların da yuvaları için nasıl çırpındıklarını yaşamımızda çokça şâhit olmuşuzdur. Bu sebeple atasözümüz çok doğru bir noktaya değinmiştir. Ayrıca başka bir atasözünde "Yuvayı dişi kuş kurar." denilmektedir. Bu da yine kadının âiledeki önemini belirtici yöndedir. Atasözlerimiz kadını değil, suçlanması gerekene dikkat çekmektedir, benzer bir şekilde Adana yöresinde söylenen bir atasözümüz de "Oğlun adam malı ne yapacan, oğlun eşşek malı ne yapacan." denilmektedir. Bu atasözü de tüm oğlan çocukları hedef alınmamaktadır. Oğlan çocuklarını iyi eğitme yönünde uyarıcı nitelik taşır. Zengin adamların mal varlıklarını sıfırlayan oğulların ibret verici varlığı, yoksul bir âileden yetişip de mal mülk edinen ve âilesine bakan oğulların örnek davranışları yıllar içinde tecrübe olmuştur. Burada kullanılan eşşek sözü argo olarak kabul edilse de halkı bazı noktalarda uyarabilmek için atasözleri keskin ifâdeler içermek zorundadır.

TDK’nın ayıklayacağı sözlerden biri de "Kadının sırtından sopayı, belinden sıpayı eksik etmeyeceksin." atasözüdür. Burada iddia edilen kadının sırtından sopayı eksik etmeyeceksin sözü ile kadının dövülmesinin öğütlendiğidir. Hâlbuki buradaki anlatım, iddia edilenden çok daha farklıdır. Sopa sırtlamak eski köy yaşamında kadının üzerine olan ödevlerden biri idi. Kışın soba yakılması ya da ekmek ocağının yakılması için erkekler odun keser, kadınlar kıymık ve sopa toplardı. Burada anlatılmak istenen kadının çalışkan olmasının önemidir. Karnından sıpayı eksik etmemek sözünde ise sıpa sözü küçük bebekler için özellikle eski dönemlerde halk arasında söylenilen şirin sözlerdendir. Kaldı ki bu sözü söyleyen bir kimsenin kendi öz bebeğini kötü bir sözle anması mantık dışıdır.
 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi kadınları ikinci sınıf olarak nitelendiği iddia edilen bâzı sözlerin aslında öyle olmadığı görünmektedir. Bâzı kadınları öyle gösteriyor olsa da, bu bütün kadınları kastedildiği genellemesi yapılmadığı açıktır, bunun içindir kimsenin bu sözlerden gücenmemesi gerekir. Örneğin "Oğlan babadan öğrenir sofra dizmeyi, kız anadan öğrenir sokak gezmeyi." sözü de, "Anasına bak kızını al." sözü de anne babanın çocuk yetiştirme ve yönlendirmedeki önemine dikkât çeken sözlerdir. Yine bu kapsamda çıkaralacak sözlerden biri de "Kötü kabağın kötü dölü olur." sözüdür.       Bu sözde kadını ikinci sınıf olarak gösterildiğini iddia etmek gülünçtür. Yapılan niteleme geneledir. Anlatılmak istenen ise doğru mu, yanlış mı olduğunu belirlemek kişinin özgür seçimidir, buna TDK’nın karışması abesle iştigâldir.

Birçok dilbilimci ve halktan tepki alan bu nâfile çabayla uğraşmaktan TDK'nın bir an önce vazgeçmesini umut ediyoruz. Çünkü canla başla asıl mücâdele edilmesi gereken, "Ben az sonra uzadım, siz az sonra döneceğim, bu kızla çıkıyorum, işleri yoluna koydum, relaks oldum, light kola içtim, çok kûl birisi...’ gibi binlerce deli saçmasıdır. Eğer bunlarla mücâdele edemiyor ve bu sözlerle mücâdele zeminini hazırlayamıyorlarsa yaptıkları sâdece deve kuşu gibi başını kuyuya sokup aslî gerçekten kaçmaktır.

 

Tanrıkut 2.9.2006


 
< Önceki   Sonraki >
 
Tavsiye Ettiklerimiz
Yasaklı Belgesel
Tebriz Türk Takımı
Tolon Paşa ve Ordusu
O.Sinanoğlu Sohbet
İthal Tohum İhaneti
Durum Çözümlemesi
Zekeriya Öz Hakkında
Kurtuluş Savaşında 2000 Kırgız
Hakikat nerede?
Etki Ajanları
Çıkışyolu Turan
Dilde Birlik ve Türklük Şuuru
TSK'yı Yıpratma Girişimleri
Siyasetimiz Nasıl Düzelir
Sivil cehalet
Türk Ülküsü
Mevlana'dan Öğütler
Kazak ve Türkiye Türkçesi
Ampulün Anlamı
Said-i Nursi'nin Gerçek Yüzü
Bor Madeni ve Önemi
İran'a şeriat nasıl geldi?
Atatürk'ün Kaleminden
Hablemitoğlu Belgeseli
Gül'ün Süreci
Gizli Mutabakat
Gladyocu İftirası
Kürt Federe Devletine
Gökşad'tan

Saçların gezerdi yüzümde eskiden

Ağlarsın

Saçların gezerdi yüzümde eskiden,

Şimdi yanaklarımda damla damlasın.

Ne çok severdim dizinde yatmayı,

Şimdi uykumu bölen keskin bıçaksın.

 

Nefesin vururdu nefesime her akşam,

Şimdi soluğumu kesen acı rüzgarsın.

Bütün dertlerim yalnız sende biterdi,

Şimdi yüreğimde kapanmaz yarasın.

 

Şehre uzak yerlerden yıldızlar sayardık,

Şimdi gökyüzünde en uzak yıldızsın.

Ne çok özledim seni anlatabilsem,

Şimdi oturup kana kana ağlarsın...

 

Çorlu, 2002

Gökşad

 

Gölgeler

Gölgeler

-I-

Ömrün gölgesi olsun ömrümün

Uzayıp gitsin ardımca

Ben gidersem bir ikindi vakti...

Ki sen bir Cuma sabahı gelirken

Ömrüm gölgesi olmuştu ömrünün

Uzayıp gitmişti ardınca...

 

Ankara, 2004

 

Gölgeler

-II-

Bütün zamanların tek suçlusu ben miyim

Üstüme bir bulutun bile gölgesi düşmez

Bu karanlık sahrada neye pervaneyim

Kapanan gözlerime bir ışık düşmez...

 

Medet ey sevgili, yandım bu çölde!

Bu nasıl bir serap, bu nasıl bir gölge?

Düştüm düşeli bu amansız hüzne

Divane yüreğim bir lahza gülmez

                                  

Ankara, 2004

 

Ahiret'te

 


 

Tanrım sen varlığı yaratansın

Canlı cansız her şeyi kuşatansın

Bir dileğim var sen bağışlayansın

Desem korkarım demesem yer beni

 

Garip gönlüm gece gündüz âhtadır

Dileğim gönlümde sana âyandır

Kusur kulundan bağış katındandır

Desem korkarım demesem yer beni

 

Bedenimi balçıktan sen halk ettin

Yüreğime dünyayı sen dar ettin

Gönlüm coştu, dilimi sen lâl ettin

Desem korkarım demesem yer beni

 

Tanrım hurilerin gözümde değil

Aşk için bir ömür yeterli değil

Hâşâ Kaynaroğlu isyanda değil

Âhirette sevdiğime ver beni

 

               Ankara, 2003

 

Sır Kapısı

Sır Kapısı

 

Kırk sır kapısı açıldı gözlerinde

Kırk ayrı yol var her kapının birinde

Her yol ağzında ayrı idam ettiler

Sade tenim kaldı saçının telinde

 

Bir tel saç ile bağladılar çenemi

Üç tas su ile yıkadılar tenimi

 

Beni gonca gül yaprağına sardılar

Musalla diye avucuna koydular

Nasıl bilirdiniz diye sordular

Sustum da dinledim başka bir alemde

 

Aşkı bilmeyenler hiç ses çıkarmadı

Mecnun dedi ki “beni utandırmadı”

 

Kaynaroğlu, adını toprağa verdin

İki kaş arasından sıratı geçtin

Lokman’ın sırrını sen âşikar ettin

Ölü müsün diri mi, bilmez hiç kimse.

 

Ankara, 2004

 

Nevruz

  

Nevruz

Gökyüzünde göç başlar vakit gece

Sultan kız batıdan doğuya göçer

Toy düğün başlar Türkistan ilinde

Sultan Nevruz önünde gergef işler

 

Bize de gel bilinmez bir saatte

Benim de ölülerim yeyip içsin

Rızkımızı bulalım bu yengi gün’de

Bütün alem Tanrı’ya secde etsin

 

Esir Türkleri unutma Sultanım

Onlar beklese de başka baharı

Birgün muhakkak biter bu zalim kış

Yine az görür Türk, koca dünyayı

 

Hazar’a muhabbet götür sultanım

Yesevi’den hikmet getir bizlere

De ki özlemiş sizi Kaynaroğlu

Gayrı dayanmazmış gönlü hasrete

Gökşad

Sivas, 1997

 

Kuşların Rüyası

Kuşların Rüyası 

Kuşların rüyasına girdim dün gece

Karar verdim bunu hep yapacağım

Hepsi de uyuyordu gözlerinde

Onları mı yoksa seni mi kıskanayım

 

Güya bir bülbül senin nefesinden

Şiirler okuyordu seher vaktinde

Şaşırdım kaldım, ses benim sesim

Dedi ki “İlham” derler buna sizin alemde

 

Rüyasında bir güvercin konup pencerene

Uzatıp kanatlarını tutundu ellerine

Şaşırdım kaldım, el benim elim

Dedi ki “Vuslat” derler buna sizin alemde

 

Bir serçe rüyasında kanat çırpıp

Su içti avuçlarından kana kana

Şaşırdım kaldım içim yanmış benim de

Dedi ki “Mecnun” derler buna sizin alemde

 

Kuşların rüyasına girdim dün gece

Gördüm ki seni seviyorum her bedende

Bir kaknus yaklaşıp kulağıma sessizce

Dedi ki “Kader” derler buna sizin alemde

 

Dedim ki “Hayrolur İnşallah...”

Gökşad 

Ankara, 2004

 

Gidişine Ağıt

 

 Mecnûn düşünde gördü Leylâ’yı bir gece:

 Ve sen, şehirlerini benim ülkeme kurdun,Pâyitahtını benim yaralı kalbime..

.Seni bir kan pıhtısı gibi elimde tuttum.

 İnsafsız rüzgârlar uğradı yurduma: 

Yağmur kar ortasında bir çöle düştüm,Kum fırtınasında tutundum saçlarına...

Sen uykudaydın, ben kâbuslar gördüm. 

Buğday tarlalarına kızgın alevler düştü: 

Çıplak ayaklı çocuklar savruldu her yana,

Çıplak ayaklı yıldızlar gibi darmadağın...

Ne olur beni de kat, beni de kat dualarına. 

Seni düşümde gördüm,  tam altı yıl önce: 

Ve sen, gözlerini giyindin Asya ceylanlarının,

Ak sakallardan miras bir huzur yüzünde...

Gezinip durdun içinde bütün damarlarımın.    

 Benim yüreğim mahşer, senin gönlün sırat: 

Zalim bir korku boğazlar sevincimi,

Gözlerim karanlık benim, senin gözlerin hayat.

Gözlerim hiç görmesin gittiğini...  

Ki o Selçuklu şehri seni bırakır mı bilmem:

 Lacivert göğünde gözlerin, bir muska gibi dururken,

Vakitsiz düşer toprağa kırkikindi yağmurları.

Bin yıllık Medrese, yeni bir Eylül’e soyunmuşken... 

Yıldızlara söyle seni geri getirsinler: 

Onlar bilir benim çekik gözlü yüreğimi.

Geçmişin saçından tut, sana yol göstersinler,

Yıldızlar bilir benim gökçe soylu düşlerimi... 

Ankara, 2003

Gökşad 

 

Gözlerin

 

Gözlerin

 

Sanki deryalara dalar giderim

Baktıkça içimi yakar gözlerin

Her şafak vaktinde çalar kapımı

İlmiği boynuma takar gözlerin

 

Mecnun’u çöllerde koyar çaresiz

Ferhad’ı dağlara salar gözlerin

Yanımda yöremde ölüm gezdirir

Benim peşimde o yeşil gözlerin

 

Başı dik dağlara yasla sırtını

Dolunay akşamı kaldır başını

Her kim ki yazarsa kişi bahtını

Ezelden alnıma yazmış gözlerin

 

Dört duvardan gayrı yerim olmadı

Kendi gölgem bana sadık kalmadı

Şu yalan dünyada yüzüm gülmedi

Benim tek servetim senin gözlerin

 

Kefenimi yeşil sarın, beyaz olmasın

Mezarımı göğe kazın yerde kalmasın

Sevdiğim gözünden yaşlar akmasın

Gider Kaynaroğlu, kalır gözlerin

 

Sivas, 1998

 
   
 
Benzer Yazılar