Türkçü Toplumcu Fikirmeydanı  

Geri git   Türkçü Toplumcu Fikirmeydanı > Türkçe > Sözcük Türetme Alanı

Cevapla
 
Seçenekler Tarz
Eski 06-21-2015, 22:43   #1
bensay
Türkçü
 
Üyelik tarihi: Mar 2011
İletiler: 75
Varsayılan Bensay'dan Sözcükler -III-

Özdeş onarım: Restorasyon (yapılarda)
Özdevinimlilik: Otomatizm
Özeklik/Özekçe: Üs (ask.)
Özelleme: Spesyal (yemek)
Özetkiyiş: Karizma
Özgülenmiş yol: Tercihli yol
Özgüncül: Otantik
Öz işgörüm, öz işgörümlü: Self servis
Öz korunma: Nefsi müdafaa
Özlem giderim: Nostalji
Özlem giderimli: Nostaljik
Özödeş: Amorti
Özük: Salça
Özükçe: Sos
Özümser(leştirmek): Asimile (etmek)
Özümsünmek: Temsil etmek
Özümsünüm: Temsil
Özümsünür/Özümsünmen: Temsilci
Özünç: Hak
Özünmek/Özünçlemek: Hak etmek
Özüştürmek: Mezcetmek
Özyayınkısıtı: Otosansür
Özyeteğenlik: Otarsi, otarşi, self sufficiency
Özyetmez: Aciz, zafiyet içinde
-P-
Parıldak: Maytap
Patlaç: Bomba
Patlarca: Cephane, mühimmat
Pekit: Macun
Pektirme: Reçel
Püskürtek: Sprey
-S-
Saçkesim, saçsakalkesim: Traş
Saçkesimevi: Berberhane, kuaför
Sağalsama: Izdırap/ıstırap
Sağalsar: Muzdarip, ızdıraplı/ıstıraplı
Sağaltaç: İlaç, ecza
Sağaltan: Deva, şifa
Sağlancıyla: Sayesinde
Sağlığınız olsun: Afiyet olsun
Sağlık yalıtımı: Karantina
Sağol demek: Teşekkür etmek
Sakınılası: Mekruh
Sakınılmayası: Mübah
Sakınsama: Takva, züht
Sakınsar: Zahit
Sakırdak: Parkinson
Saklava: Konserve
Salıkverim, salıkverimci: Referans
Sandırma: Takiye
Sanıltı: Zehap
Saplıç: Zembil
Saptar: Radar
Sargıç: Ambalaj
Sarıntı: Paket
Sarkıtma: Perçem, kakül
Sarkmaç: Favori (saçta)
Sarsataş: Tebelleş
Satılıkkadın: Fahişe, orospu
Satın geçimi: Pazar ekonomisi
Satınlama: Pazarlama, marketing
Satışevi: Bakkal, dükkan
Satışkondu: Büfe
Savaşmanlık: Seferberlik (ask.)
Savlanak: İddianame
Savlaş: İddia
Savunak: İstihkam
Savunsal: Defansif
Savunum: Gard
Savurasılık: Lüks (örn: öyle bir savurasılığımız ne yazık ki yok.)
Sayarga: Hesap makinesi
Sayıdoku: Sudoku
Sayılantı: Numara
Sayı imi, sayıcak: Rakam
Sayrılayıcı, sağlıkbozucu: Patojen
Sayrılıkbilim: Patoloji
Sayrı sağaltımevi: Hastane
Seçke: Menü, mönü
Seçmeceli: Alakart
Seçmecesiz: Tabldot
Segirtim: Sprint
Seğirtmen, seğirtimci: Sprinter
Seğrince: Tik
Serge: Stant
Sergilemlik, sergilemevi: Showroom
Sergilev: Fuar
Seselce: Telefon
Seslengeç: Diyafon
Sesleteç: Mikrofon
Seslik: Hoparlör
Sessiz seslemsiz: Sessiz sedasız
Sevdiceklenme: Flört etme
Sevilmen: Maşuk
Sevimduyar: Sempatizan
Sevincelmek: Şenelmek, şenliklenmek
Sevinçle kal: Hoşça kal
Sevnel: Hoş, latif
Sıçrambaç: Tramplen
Sıvaç: Mala
Sızman: Casus, ajan
Simgece: Logo
Simgelem: Formül, formülasyon
Simgeyazı: İdeogram
Sinir deprentisi: Sinir krizi
Solunak: Hava
Solunum duraksaması: Apne
Soneleme, sonlam: Final
Sonuncul: Nihai, final
Soyerkmen: Kral, padişah, şah, hükümdar, hanedan
Soyerki: Kraliyet, krallık, padişahlık, şahlık, hükümdarlık, hanedanlık
Soykalıt: Gen
Soykökensel: Etnik, ırki
Soyutlanç: Trans
Sönelme: Körelme, dumur (olma)
Söylencesel öykü, söylencesel yaşantı: Menkıbe
Söylentileme: Tevatür
Söylersileme: Playback (pleybek)
Sözdeğmelik: Nazarlık
Sözdeğmesi: Nazar
Sözdeşleme, sözdeş uyak: Cinas(-lı uyak)
Sözelti: Metin, tekst
Sözsüz anlatım: Pandomim
Sucak: Matara
Sucul toprakçıl: Amfibi
Suççektirim: Mahkumiyet, ceza
Suççektirimli: Mahkum
Su eğleşkeliği: Aquapark, su parkı
Suçgeçmişi: Sabıka
Suçumsamaz: Sosyopat
Sulağı: Havuz
Sunağan: Mükrim
Sunağanlık: İkram, keramet
Sülük balığı: Hagfish
Süprüntü küreği: Faraş
Süre dönemi: Vade
Sürgeç: Direksiyon, dümen
Sürgitleme: Devridaim
Sürtküç: Zımpara
Sürüşüm: Trafik, seyrüsefer
Sürüşüm kolluğu, ulaşım kolluğu: Trafik polisi
Süs kemesi: Hamster (keme=fare)
-Ş-
Şaşılası: Hayret
Şaşırtlama: Sürpriz
Şıpyanıt: Hazırcevap
Şişerce: Basur, hemoroit
Şişkiç: Balon
-T-
Takılmaca: Şaka, espri, latife, nükte
Taklamba: Akrobasi
Taklatıcı: Kasis
Takmaç: Aparat
Tanıevi: Klinik, muayenehane
Tanısal belirti: Sendrom
Tanıtı: Reklam
Tanıtma kesiti: Fragman
Tanıtman: Reklamcı
Tarımla: Çiftlik
Tapın: Din
Tapınbilim, tapınsal bilimler: İlahiyat, teoloji
Tapıncıl: Dindar, mütedeyyin
Tapınerki: Teokrasi, şeriat; devletin din kurallarıyla yönetilmesi düzeni
Tapınerkil: Teokratik, şeri
Tapınerksiz, tapınerksizcil: Laik, seküler
Tapıntanır: Teist
Tapıntı: İbadet
Taşgömüt: Lahit
Taşınmaz alımsatımcılığı: Emlakçılık
Taşıtev: Motokaravan
Taşıyaç: Sedye, teskere
Tatbilim: Gastronomi
Tekelce: Kartel
Tekerkmenlik: Monarşi
Tekerleme ezgi: Cingıl
Teklem: Adet, parça, tane
Teklileme: Resital
Teksit: Atom
Telce: Lif
Tel kenetleyici, kenetleç: Tel zımba
Telulaşımı: Teleferik
Tepkince: Alerji
Tepkinceleyen: Alerjen
Terimlik: Terminoloji
Tezeğen: Tez canlı
Tezirgenme: Telaş, panik
Tezlen, tezcen: Hemen, derhal
Tezöğün: Fastfood
Tıklaç: Mause
Tıklaç altlığı: Mousepad
Tırnakkeser: Tırnak makası
Tinkip: Hava, atmosfer, ambiyans
Tin iletişmeni, tin iletişimcisi: Medyum
Titrembeç: Vibratör
Toksunç: Oruç
Toplanca: Miting
Toplaşalık: Meydan
Toplucul: Topyekun
Toplumsal eğleşke: Sosyal tesis
Toplumsallaşımsız: Asosyal, merdümgiriz, mizantrop
Toplumsal onaylanırlık: Toplumsal meşruiyet
Tözek: Mineral
Tuğluk: Rütbe
Tuncarmak: Bronzlaşmak
Tutturmaca: Bahis, iddia
Tutturukçu: İddiacı
Tutun: Kira
Tutuşturak: Çıra
Tümellemek: Tamamlamak
Tümleşke: Kombina, külliye, kompleks
Türdeş ad: Cins isim
Tütek: Baca
Türce: Çeşit
Türdeşliksiz, eş dağılımsız: Heterojen
Türkgökçesi: Turkuaz
-U-
Uçkursuz, uçkursuzlu: Porno
Uçucul: Gaz
Uçucul korungacı: Gaz maskesi
Uçurak: Frizbi
Uçurtma kayağı: Kiteboard
Uğraşmaca: Meşakkat
Uğraşıntı: Meşgale
Uğratılı: Maruz
Uğurlaşım: Veda
Ulatı: Posta
Ursak: Kanser
Ursakçıl: Kanserojen
Usak: Kafa (us=akıl)
Us almaz: Mantıksız
Usa uygun, us alır: Makul, mantıklı
Usdaş: Kafadar
Uslak: Akıllı
Uslam: Zihin
Uslayış, usyapı: Mantalite, mantık
Utkıyım: İğfal, tecavüz, ırza geçme
Uttöre: Ahlak
Uygunsamama: Reddetme, kabul etmeme, veto
Uygunsamasız: Ret, reddedilmiş
Uygunsamazlık: Reddiye
Uykuluk: Pijama
Uyrukluk kimliği: Pasaport
Uzadevim: Telekinezi
Uzaduyum: Telepati
Uzailetişim: Telekominikasyon
Uzakulak: Telekulak
Uzayazım: Teleteks
Uzay dalgıcı: Astronot, kozmonot, taykonot
Uzdeyinç: Slogan
Uzlayım: Sanat
Uzlu: Profesyonel
Uzmanlaşım: Kariyer
Uztapım: Riyazet
Uzunlukölçer: Metre, mezür, mezura
Uzuntu: Metre (birim adı)
Uzyordam: Teknoloji
-Ü-
Üççekat: Tripleks
Üçgenit: Ehram, piramit
Üçgenyuvar: Koni
Üreme dönümü: Andropoz (erkeklerde), menopoz (kadınlarda)
Üretke: Santral
Üstrek: Klas
Üstünlükçü: Şoven, şovenist
Ütmece: Kumar
Ütmen: Kumarbaz
Üzeğen: Dramatik
Üzenek: Eza, eziyet
Üzünçlük: Dram
-V-
Varlıksevercilik: Maddiyatçılık
Verildik: Nimet
Verilim: Teslim(at)
Vurak: Hedef, hedef tahtası, nişan, nişane, nişangah
Vuraklık: Nişane, nişangah
Vuruşman: Militan
Vurgut: Silah
Vuvuldak, vuğuldak: Vuvuzela
__________________
Evrensel olan kavramlardır. Sözcükler ulusal olabilir, dahası olmalıdır.
www.yerevi.com
bensay isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Tarz

Yetkileriniz
Konu Açmaya Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
İletinizi Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Fikirmeydanı Kuralları
Hızlı Erisim

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Otağ Cevaplar Son İleti
Bensay'dan Sözcükler -II- bensay Sözcük Türetme Alanı 0 06-21-2015 22:41
Bensay'dan Sözcükler -I- bensay Sözcük Türetme Alanı 0 06-21-2015 22:38
TUR'lu Sözcükler bensay Sözcük Türetme Alanı 0 01-15-2012 23:49
Karşılık önerdiğim ve karşılık önerisi beklediğim sözcükler chnnt Yabancı Türkçe Karşılıklar 4 12-20-2009 23:20
Eski Türkçeden ve Yerel Ağızlardan Kazanılma Sözcükler Oğuz Yabgu Sözcük Türetme Alanı 10 06-12-2008 23:56


24 Saatlik Zaman Dilimi +2. Şuan Saat: 12:11.


vBulletin® Sürüm 3.8.4
Telif ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Türkçü Toplumcu Ağalanı'nın tüm hakları Türk Milleti'ne aittir. Kaynak göstererek alıntı yapmak serbesttir.
Türkçü Toplumcu Fikirmeydanı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56