Boztorgay

Sözlerini okumak için devam edin
Bostorgay degen ayvanın da
(Boztorgay denen hayvanın da)
Cılgada bolur yuvası
(Dere yatağında olur yuvası)
Cavun cavsa sel alır da oy yarim oy
(Yağmur yağsa sel alır da oy yarim oy)
Cılay da kalır atası
(Ağlar da kalır atası)

Bir kışgene alaşa da
(Bir küçük -yavru- tay da)
Dobruça'nı dolaşa
(Dobruca'yı dolaşır)
Anayım anda men mında da oy yarim oy
(Anam orda ben burda da oy yarim oy)
Ahdi ahdi kün keşe
(Ağlaya ağlaya gün geçer)

Bir kışgene bostorgay da
(Bir küçük boztorgay da)
Cem beremen aşamay
(Yem veririm yemiyor)
Siznın yaknın kızları da oy yarim oy
(Sizin yakanın kızları da oy yarim oy)
Bizni yakka uşamay
(Bizim yakaya benzemiyor)

İlgili Altbölümler :