Mehmet Akif Ersoy'un Said Nursi için kaleme aldığı şiir

m-akif-ersoy-un-said-i-nursi-icin-yazdigi-siir_312510.jpgLisân-ı pâk-i Nebî´den yalanlar uyduruyor;
Sıkılmadan da "sevâb i,sledim" deyip duıuyor!
Düşünmedin mi girerken şerîatin kanına
Cinâyetin kalacak zanneder misin yanına


Sevâb ümîd ediyor ha! Deyin ki nâmerde:
"Sevâbı sen göreceksin huzûr-i mahşerde!
Tepende gezdirecek ra´d-ı intikâmını Hak,
Ki yıldırımları beyninde kaynayıp duracak.
Yakandan inmiyecek dest-i kahrı hüsrânın...

Nasıl iner ki,önünden kaçıp da nîrânın,


Civâr-ı nûr-i nübüvvette mültecâ bulsan;
Bu türlü kurtuluş imkânı yok ya... Kurtulsan;
Şu izdihâmın elinden - ki belki bir milyar
Nüfûs-i hâsiredir - kaçmak ihtimâli mi var


Bugün fesâdına kurbân olan zavallıların
Vebâli boynuna yüklenmesin mi,yoksa,yarın
Kolay mı ümmeti ıdlâl edip sefil etmek
Kolay mı dîni hurâfât içinde inletmek
Niçin Kitâb-ı İlâhî yi pâyimâl ettin
Niçin şeriâti murdâr elinle kirlettin


Çıkıp tepinmeye yok muydu,başka bir sâha
Nedir bu salladığın çifte,Kâ´betullâh´a
Herif! Şu millet-i ma´sûmeden ne isterdin,
Ki doğru yol diye tuttun,dalâli gösterdin!"
Zavallı çırpınıyor boyladıkça hüsrânı...
M.AKİF ERSOY