AVLAR PEŞİNDE -Grup ORHUN-

              

Türkistan'ın güzel yurdum
Bağrında ben gezer oldum

Dağlarında dağlarında
Lale sümbül bağlarında

Türklük soylarında
Mertlik huylarında
Yiğitler cephede
Orhun boylarında

Yirmi yaşındayız-Turan düşündeyiz
Çin'e baskın ettik -Avlar peşindeyiz

Ah yolunda vurulaydım
Gök bayrağa sarılaydım

Dağlarında dağlarında
Lale sümbül bağlarında

Türkün dünyasında
Kurtlar sofrasında
Mermiler uçuşur
Manas yaylasında( kaşgar..)

Yirmi yaşındayız-Turan düşündeyiz
Çin'e baskın ettik -Avlar peşindeyiz