Demoklemun

DEMOKLEMUN

 

                 Bir bukelemun misali renkten renge giren demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimi olarak tanımlanarak, Eski Yunan'da ortaya çıktığı söyleniyor. Biz de bu düşünceye sarılıp “Çağdaş Yunan Medeniyetini” okullarımzda öğreniyor bu yüzden olsa gerek bizi köleleştirmek, parçalamak isteyen Avrupa Birliğine sıkı sıkıya bağlanıp sahip çıkıyoruz. Ama bakınız devletimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK Afet İnan'ın “Atatürkten Yazdıklarım” adlı kitabında ne diyor;

 

                 Demokrasi prensibinin tarihi inkişafı:

 

                                   Bundan yedi bin sene evvel, Elcezirede, beşeriyetin ilk medeniyetini kuran Sümer, Elam ve Akat kavimlerinde demokrasi prensibi tatbik olunmuştur....

 

                 Aslında adını verdiğim ve bir bölümünü size aktardığım kitapta Atamız'ın Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet, Türk Milliyetçiliği, Devletin Vazifeleri ve daha onlarca konu hakkında düşüncesine yer veriliyor. Ama biz okullarımızda bu kitapı okutmak veya bir bölümünü vermek yerine yakınından bile geçmeyen batı odaklı bilgilere yer veriyoruz. Neyse aslında asıl kafamı kurcalayan, en başta belirttiğim bu demokrasinin aldığı renkler.

 

              Şimdi demokrasi, demokrasi karşıtı düşünceleri rahat rahat söyleyebilmek demek mi? Yoksa dağdaki teröristlere sahip çıkıp, kanla çizilen sınırları hainlikle bozmak mı? Ya da bir milletin diriliş, bir ülkenin kuruluş, lkelerini silebilme, ortadan kaldırabilme özgürlüğü mü? Irak'a atılan bombalar, her gün ölen onlarca insan, Afrika'da birbirlerine düşürülüp açlığa, ölüme, hastalıklara terk edilen insanlar demokrasi için mi?

 

                 Bilmiyorum, yazımın başında verdiğim tanım mı, yoksa gözlerimin gördükleri mi demokrasi? Eğer gözlerimin gördükleri ise ben demokrat değilim. Ama yok yazının başındaki tanım demokrasi ise ben bir devrimci, ben bir asiyim. Atatürk Türkiyesi'ne ve nasipse tüm dünyaya demokrasiyi getirebilmek için ölmeye hazırım.

 

                                                                                                                                                                              Mustafa Kemal'in Askeri