Kuş Adları Derlemesi

KUŞ ADLARI DERLEMESİ

Ağaçkakan

ağaç delen, ağaç gaganası, ala kabak, ala kakan, ala takaç, ala takalak, bodovan, cakcak, cırtlık, cükceleğen, çama çakan, çıkçık, dah diken, dakdaka, dak delen, deddeleğen, deddelek, degelen, dekdelek, deligan, deleyen, devlet kuşu, devletli, dikdelağaç, gagaç, gagana, gölük, guduk dena, gügük, gük güven, hart kakan, hartlagan, hartlağan, kakacan, kakaç, kalli, kekeçen, kıl ibik, kodana, Kokar Ali (Kayseri/Yahyalı), kuş kura, tahta delen, tahta kelleri, tahtakı, tahtalağan, tahtakacan, takacan, takaç, takagan, tak delen, takıç, taktakı, taktiliğen, tarkurtike, tekkuma, telken, tık delek, tık delen, tıktık deleğen, tıksıkıcan, tıktıca, türülik

Ak gerdanlı ötleğen

çalı bülbülü

Akbaba

ak buba, ak bula, ala baba, çahavuz, dana kaldıran, hohor, kelkenez, kelkerkez, kerkez, zera

Alamecek

Alamencik

Alakarga

alaabak, alaarga, ala kabış, ala kaşık, ala kese, ala kişik, alaca karga, alarga, boh sahçası, çakincik, falak, gacele, kara kura, saplı karga, kestane kargası

Angıt

Anıt

Arap bülbülü

arap bilbili

Arı kuşu

arı guşu, arı kıran, fırık, fıyık, urukçul, vırrık

Atmaca

beli bağlı, (erkek) cöre, cura, çalagan, çalgam, çin killi, çiviki, deldelice, deldilekmacı, delece, delice, delince, felce, gırğı, gızıl guş, hayanı, hayeci, hilhili, kala, kara çığa, kara tırnak, kart çıga, kırgı, kuran, laçın, vidvid

Bağırtlak

Corlak

Balık kartalı

deniz tavşancılı , deniz tavşancını

Balıkçıl

balıkcan, balıkbudan, balıkcıl, balıkcın,, balıkçık, balıkçın, çamırca, çamırcı, çamurcalı, çamurcu, çamurçıl, çay kuşu, kepeldek, kepelden, kepelten, kuru ali, mezmerdek, zakka

Baştankara

Mangarak

Baykuş

                        altın baş, altun baş, baguş, buva, cıvak, con kuşu, conk kuşu, cönk kuşu, cunk kuşu, çirona, çön kuşu, deöletli, dık mavuk, dikguluk, dot, dölehli, döleli, dövlet guşu, dövletli, duguk, dukdugan, gılın kuş, gonguluk, gökçe pilav, guggu, guggu mavak, gug guş, gugu mavık, gugu mavuk (Antalya), gulu guş, gulu guşu, gügük, hachacık, hacı murat, hahor, hahore, hayırlı kuş, hohora (Rize), hohore, hohori, hu kuşu, hullu kuşu, huma kuşu, hümmatun, hüpbük kuş, ibuk, kanguluk, kavalak, kılın, kokumak, korov, kor yapalak, körbağa kuş, kör kuş, körüğü, körüvü, kuğuruk, kuku, kulu kulu, kulukuluk, kuvalak, mal kadın, manguk, mavuk kuşu, mididin, murat kuşu, muradcık, muratçık. Öğü, ören kuşu, pılavıcık, poğuç, puğu, kuş, uğu kuşu, u kuşu, ulu kuş, vekvekviyan, vikvik viyan, yapalak, yalpak

Baz

büyük dişi avcı doğan

Bazalak

doğanın küçüğü; dişi atmaca

Bazbaz

erkek doğan yavrusu

Bıldırcın

bıtbıdık, bödene, çil keklik, çırkıt, çirkit, çoluk, donbaylı, heletüne, mildircin, mildirçin, pıtbıdak, selvi

Bıyıklı baştankara

Sarı papagangaga

Boğmaklı toygar

boğmaklı kuş

Bülbül

bübürdek, cicidan, dukdugan, gül kuşu, ıklık, sanduğaç, sanduvaç

Büyük orman tavuğu

çalı horozu

Çakır

Çakırdoğan

Çalı bülbülü

Kavsil

Çalıkuşu

anga, cırddık, cırtlık, cıtlık, cıttırık, cıvgın, cikcik, citcibiro, citcirik, çalıcıl, çalı citliği, çalı çıtlığı, çıtlık, çıttık, dodalik, fisfis, kobacık, mustafacık

Çamurcun

Çakırkanat

Çaylak

culubuk, cüllülük, çağlak, çalagan, çalgam, çınkıllı, delece, delice, dölengeç, döletli, helhel, hürülük, kazak, ley

Çıtkuşu

Çalıkuşu

Çitlembik kuşu

Karabaş

Çobanaldatan

çomarlık, çüngüç, durulu, keçisağan , dağ kırlangıcı

Çulluk

çirona, donka, eğri koca, el koca, gazal ahmat, gazel tavuğu, helvacı, lökeçe, lök eşeği, lökeşe, lökeşi, lökşe, löküşe, lüleli, pırnakal, yebre, yelfe, yevli, bekas

Delice

kerkenek, kerkencek, kerkeri, kerkinek, sırçancıl

Doğan

balaban, cura, çetük, duvan, laçın

Döğüşkenkuş

yaban tavusu

Ebabil

ababil, dağ kırlangıcı, ebebin

Fındık tavuğu

çil tavuğu , dağ tavuğu

Fırtına kuşu

deniz ördeği

Fiyu   

Fiyo

Gök karga

dıra dıra

Gökardıç

Mavi kaya ardıcı

Gökkuzgun

gırav, gırav gırav, gökçe karga, mavi kuzgun

Guguk

dukdugan, guggu kuşu, guk guk kuşu

Güvercin

aprak, badiye, balab, ev kuşu, fattıke (güvercinin küçüğü), göğerçin, gövercin, göverçin, gugute, hokku

İbibik

baltalı, bayramcak, çavuş kuşu, dağ horozu, darak kuşu, darakcin, darakçin, dogey, gosgok, gügük, güpbük, harman horozu, hibibik, hipop, hophop, hophopık, hopop, hübbuk, hübbük, hübübük, hütüt, hüthüt, hüthüt kuşu (Elazığ), ıbabap, ibik, ibidik, ibikli, ibobop, kel ibik, kızlar çavışı, kokar ibik, kokar meke, kokar yürülük, nacaklı, patla baş, pipo, takgalı, taraklı, taraklı kuş, ububuk, übübük, yamalkan, yırıbık, yiribik

İshakkuşu

Hak kuşu

İskete

Cınız

İspinoz

ala saksağan, barak, cingencik, dingilcik, elamencik, kar kuşu, pinpin

Kanarya

Alamançık

Kara karga

boh gargası, garazah

Karabatak

kukarma, kura patak, mıkırdak, mimimlik (yavru), tumağan

Karatavuk

bakal, bakkal, bakul, botak, bukal, cabıb, cakılı, cayık, coz bakal, cuka (tokat ağzı), cukcuk, cukcuruk, cükka, gara gavuk,, kara bakal, kara bakkal, kara bukal, kara baştan, kara cuka, kara patak, zesku

Karga

alafsa, bidercik, cancal, cırlak, cula, culak, culu, cüla, çula kuşu, garrak, kağra, zağ, zakca, zakça

Kartal

berete, cüllülük, çalagan, çalgam, çeleganci, gartal, gurti, gücüğen, hel, helhel, hele, hırhır, kahraka, karan kuş, karka, korgi, kör kör, kurti, laçın, zera

Kaşıkçı

Kaşıkçıl, kepçecil, kepçel

Kaya güvercini

yaban güvercini, boran, dağ kıtı, dağ kıyıtı, dobak, dürrek, galle, gallep

Keklik

castav, dombi, fanoş, (yavru) ferıç/fariç/feliç, fariş (yumurtadan yeni çıkan keklik yavrusu), kaka barak, kazak (erkek), kığırık (kınalı keklik), meri (dişi), palas (yavru), taş atan, yaprak kuşu, zagor (dişisini arayan kızgın erkek)

Kerkenez

beli bağlı, kel kenez, sıçancık, div div, gergenek, gergenez, keçel kerkes, kekenek, sıçancık, sıçancıl, yeleken, yel kesen

Kılkuyruk

Kıkırlık

Kılıçgaga

eğri kılıç kuşu

Kır baykuşu

bataklık baykuşu

Kırlangıç

çatal kuyruk, çırlangıç, gallanguç, garlanguş, gıllanguç, hachacık, hacı murat, hacirrücir, kallankuç, kalen kuş, karılgaç, karlangaç, karlangıç, karlankuç, karlan kuş, karna kuş, kecele, şıplık, velvecis, yel guşu

Kırmızıgagalı dağ kargası

burnu kızıl

Kuğu

dert büyük kuşu, gügük

Kukumav

gök güven

Kumru

bibisu, çınçın, efeyik, gağ döktü, yusufçuk, gugucuk, guguftu, gugukçuk, gugusku, guguşcuk, guguşçuk, guldur, gumra, gumura

Kuyruk kaldıran

Siksil

Kuyruksallayan

batman kuyruk, dandan guşi, dandiligaç kuşu, dingil, tintin, inekcil, tibilli, vicik

Kuzgun

dana kaldıran, guzgun, kağra, sakca

Leş kargası

Gavran

Leylek

dazla hacı baba, hecci, lalek, legleg, leylak, lilek

Martı

curruk, gıllık, hamsi kuşu, marta, navrız, yinoz, yürubuk

Ördek

barkıldak, bat

Ötleğen

bozalak, gıra gıra

Papağan

dudu, pepbo kuşu

Puhu

kıl ağız, lügü, pun guşu

Saka

cembercik, çembelcik, dalagan kuşu, dalgan kuşu, dennure, diken kuşu, gayduli, gengel, hanımcık, hatuncuk, kutan, tellice

Saksağan

aho (diyarbakır ağzı), akko, akku, alakarga, alagabak, alakabak, alan kese, ala sahça, ala sakça, cakak, cakcağan, cakcan, calağan, cebik, culha kuşu, culka kuşu, çakıncık, çiha (Rize), gacak, garrak, gecele, gızık, kacele, kaç kaç, kaçkaça, kaç kaçan, kanber, karrak, kazmalı, kecele, keleker, kel karga, kıjik, sabuncu, sabuncu kargası, sağrak, sağsak, saplı karga, sasak, sasan, tava sapı, saplıca karga (Bilecik)

Sarı asma

asma sarı, asma sarısı, incir kuşu, sandal kuşu, sarı bilbil, sarı bülbül, sarı çıtnık, sarı guş, sarı kandil, sarı sandal

Sarıgagalı dağ kargası

Tohumcuk

Sarı kuyruksallayan

ficik, fidirik

Serçe

buğdaycık, bülüç, cevcer, cıcık, cıldırık, cıvcık, cıvıldırak, cıvıldırık, cinçik, cinez, cinge, cingey, cingez, cüce, cücük, çerce, çerçe, çıldırık, çınçın, çıpcık, çimçe, çinçe, çingencik, çingen kuşu, çink, çinte, daraca, daracan, daracık, darcan, darı bişik, darı kuşu, darıcık, darılcak, darılcan, feli, gürleyik, karanaç, kır krı, kör semçi, köy kuşu, kür kuşu, seçer, seyçer, sivler

Sığırcık

cayık, cır bıyık, cuga, cura, kıvırcık, kıvırlık, mangırcık, malum kuş, zevzir, çoğurcuk, çekirge kuşu

Sıvacı kuşu

duvarcı ağaçkakanı

Sinekkapan

sinekçil, sinekçin

Su çulluğu

civelek, batakçulluğu

Sumru

balıkçın , deniz kırlangıcı , deniz kırlangıcı

Suna

sona, kuşaklı ördek, kadın ördeği, gazala

Sülün

(dişi) bozço

Şahin 

atak, casa, çavlı, çasa, delece, delice, kırgı, laçin, songur, soya, soyak

Tarla ardıcı

boz bakkal

Tarla kuşu

adam aldatan kuşu, bardakçı kuşu, bülüç, cığcık, cığırcık, cıhha, cıkcık, cicige, cicigey, cicike, ciçcili, cida bilbili, ciglaga, cillik, codalı, coday, corruk, çığırnık, dığdı, dığılı, dobidik, dodili, doğiy, domkaylı, dongaylı, dongeyli, donkaylı, dorahilli, dorfil, dubidik, duranik,

Taşkuşu

Bağrıkara

Tepeli toygar

tarla kuşu, kepişken, mamaylı, manaylı, maneli, maneyli, mangoy, pıtbıdık, tepeli kuş, tarla bakkalı, tarlacın, tolaka, tongaylı, tongili, torakel, torakvel, hotozlu serçe, ibili, tibili

Toy

dova, tok duru, toy toğlu- toy toklı, toy toklu, baklan

Turaç

(dişi) boçca, (erkek) mavrı, turaş

Turna

angık, durna, göv gazı, göv kazı

Üveyik

dur dur, eveyik, kurrük, kürrük, mezkerden, övek, öveyik, turturu, turta, üvek, üveyk, üveyük, veyik, veyyik

Yaban kazı

lökeçe, lökeçe, lök eşeği, lökeşe, lökeşi, lökşe, löküşe

Yaban ördeği

civil, kır krı, patga, soksoku

Yalıçapkını   

bahri

Yeşilbaş

goğel, gövel