Türk Dünyası Başın Sağolsun

 İran Türklüğünün öncülerinden yılmaz Türkçü Mühendis Amani ve 2 erkek kardeşi uğradığı suikast sonucu şehit edilmiştir. İran Türklüğünün varoluş mücadelesinin simgelerinden biri haline gelen Amani , yüreklerimizde ve hafızalarımızda Türklük varoldukça yaşayacaktır. Ailesine sabır tüm Türk Dünyası’na baş sağlığı diliyoruz.


Amani hakkında bir alıntı:  

Güney Azərbaycan Türk ulsunun qurtuluşu yolunda illər bolu savaşan Şəhid Qulamrza Əmanı bəyin yüksək ruhuna sunuram.

İnanmaq çox çətindir mənə inan                                             

            Daha yeni evə varmış, əl üzümü yuyub çalışma masama geçmişdim, bilgisayarımı açıb arxasında oturmuşdum, bu arada telfon çaldı, Ağrı bəydi mənə başımz sağolsun dedi ! nədən söz edirsən Ağrı bəy nə olub nədən başımız sağolsun kimi sorularla sorğuladım onu..

Xəbərləri oxumadın mı sordu , ardından Məhəndis Əmanı bəy dünyasını deyişdi.. deyərək biran dondum nə deyirsen Ağrı nə oldu .. Əmanı bəy öl... dilim tutuldu telfon danışığını sonlandırıb həmən xəbərləri baxmaya yönəldim.

Sankı barmaqlarım tutmurdu, tuşları yanlış basırdım inanmaqda çetinlik çəkir düşünəmmirdim, birdə baxdım acı savları, ard ardına başsağlıqları , Aman Tanrım olamaz, keşkə yalan olsun diyə Tanrıma yalvarırdım..

Güney Azərbaycan Türk ulusunun sarsılmaz uluscusu dirəniş simgəsi qorxmaz savaşçı Qulamrza Əmanı , dünyasını dəyişdi !!

Ulu Tanrım Amandır
Onsuz halım yamandır
Aylılıb gedən igid
Məhəndis Əmanı`dır

Bu necə ola bilər o daha çox gəncdi, o ən dəyərli gənc yaşlarının beş ilini şovenist fars rejiminin tutsaqlarında dirəndi, bu dirənişiylə hərkəsə dirəniş simgəsi bir örnək oldu.

Arada düşünərdim bəzəndə millətçi yoldaşlarla danışanda, Milli hərəkatımızın Lieri Dr.Çöhrəqanlı bəy içəridə olmasada , milli hərəkətimizin ən sağlam dirəklərindən məhəndis Əmani bey var diyə yağı düşmənlərlə saltılmış manqurdlar hərəkətə elədə tuxunamazlar diyə sevinərdim. Çün milli hərəkət dənizinə axan sel kimi gələn gənclərə, qutsal milli hərəkatımızın uğrunda qazandığı əngin deneyimlərlə bilgiləndirməyi quşqusuz danılmazdı. Ancaq daha çox gərəkliydi bu gerçəkdən ağır itkidir.

Qulamrza bəy keşkə sənin yerinə mən ölsəydim , inan ürəkdən deyirəm ..
Yadıma gəlir 1995 il`di, Təbrizdə ilk kəz Dr.Çöhrəqanlı bəyi görmək üçün Əmanı bəy ilə getmişdim, çox sevincliydim. Unudulmaz bir anı.. Arada Təbrizə gedəndə görüşərdik. Ol milli hərəkətdə güvənc qaynağıydı qutsal ulusal savaşımıza ürəkdən inanaraq bağlılığını onda anlamışdım.

Məhəndis Qulamrza Əmanı bu ad artıq şovenizmi diskindirmiş canına qorxu salmışdı, çün Qulamrza bəy qorxuyu yenmiş bütün varlığıyla Güney Azərbaycanın qurtuluşuna inanmış bir dirəniş simgəsiydi. Bunu şövenist rejim çox yaxşı bilirdi beş il ən gözəl verimli ömrünü tutsaqlarında çağ dışı basqıları altında saxlamışdı, bu qutsal yolun ayrılmaz etkili yolcusu olduğunu kəsinliklə dönməyəcəyini bilmişdi, fiziki varlığını görmək istəməyən gerici anlayış, onu bu qocaman yoldan ayırdı..

Ancaq geriçi rejim bunu bilsin, Məhəndis Əmani bəyin maddi varlığı aramızda olmasada mənəvi varlığı milli hərəkatın dəyər bilən millətçi hərəkətçilərin ürəyində yerləşdi..

Güney Azərbaycan ulusal hərəkatı uğrunda çox ağır həzinələr vermişdir, çox canlar yanmış qanlar tökülmüş , anaları ağlar qoymuşdur, doğma yurd uğrunda qurtuluş yolunda bağımsızlığa varmaqda əlbəttəki həzinələr verəcəkdir.. Ancaq bəzi itkilər üzərindən qolayca geçəməyəcək qədər üzüldürücüdür.

Tanrım amandır bizə
Əmanı`nı ver bizə
Ürəklər yuva olsun
Onu elə sar bizə

Qulamrza bəy getdin, getdində mənidə sevənlərividə çox üzdün, bilmirəm liderimizə ol igid, ol sarsılmaz, qorxuyu qorxudan, ulusal oyanışımızın danılmaz öndəri elimizin çağrı bəyi, Dr.Çöhrəqanlı bəyə necə başsağlığı bildirim, axı inan hələdə getdiyini inana bilmirəm.

Bu acı savı heç inan heç eşidib oxumaq istəməzdim..
Şəhid Qulamrza Əmanı bəy seni unutmayacağam..

 http://www.35000000.info/habergoruntule.asp?bolum=1155&katid=62

Aydın Qaraxanlı