Anasayfa arrow Tolon Paşa ve Ordusu
 
   
Türkçülüğün Esasları
Türkçülüğün Özü
A) Dilde Türkçülük
B) Sanatta Türkçülük
C) Ahlaki Türkçülük
D) Hukukta Türkçülük
E) Dinde Türkçülük
F) İktisatta Türkçülük
G) Siyasette Türkçülük
H) Felsefede Türkçülük
Büyük Türkçülerden
Türkçülerden Özlü Sözler
Genel İçerik
Marşlarımız
Görsellikler
Türk Dünyası Ezgileri 1
Türk Dünyası Ezgileri 2
Türkçülük Hakkında
Tüm Dosyalar
Tüm Yazarlar
Edebiyat
Makaleler
Tepkisiz Kalma
Ağelini Öneriniz
Belge Resim

Bilgilendirme
Türküler
Görsellik
Kitap Önerileri
Büyük Türkçüler
Büyük Türkçülerden
Azınlık veya Özerk Türkler
Nutuk
Duyurular
Özlü Sözler
Yorumsuz Resimler
Siyasi Dosyalar

  :: TSK'dan ABD-İsrail Koridoru'na balyoz
  :: Emperyalizmin Tetikçileri
  :: Komünistlerin Atatürk karşıtlığı
  :: Rockefeller'den yüzyılın itirafı
  :: Ayrılma bildirisi ve Sevr
  :: İstanbul Barosu’ndan yapılan 14 maddelik açıklama
  :: Öz Yurdunda Köleleşen Türk
  :: IŞİD – ABD ilişkisinin delilleri
  :: Barzani ve Erdoğan
  :: İran Türkleri Hapislerde
  :: Hitler’in Müftüsü Hacı Emin El Hüseyni
  :: Seçsis Neden Türkiye'de Kullanılıyor?
  :: Irak’ın 16. Tugayı Peşmergeye katıldı!
  :: Türker Ertürk , ABD tertiplerini ve ABD işbirlikçilerini açıklıyor.
  :: Hava Kuvvetlerinde Tasfiye
  :: Esad'ın Ulusal Kanal Söyleşisi
Türkçe
Türkçe Adlar
Türkçe İzgileri
Hayvan Adları
Türkçe Terimler
Göktürk Yazıtları
Kuş Adları Derlemesi
Türkçe Adlar Sözlüğü
Kazakistan Türkçesi Sözlüğü
Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü
Dosyalar
Siyasi Dosyalar
Tarihi Dosyalar
Görüntüler
Dini Dosyalar
Belge Resim
Bilimsel Dosyalar
Atatürk
Eserleri
Makaleleri
Özlü Sözleri
Atatürk Dosyaları
İletişim
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

İlgili İçerikler

Tolon Paşa ve Ordusu

PDF Yazdır Ağhesabı
 2003 yılında 57. Topçu Tugayında yapılan devir-teslim töreninde Ege Ordu Komutanı olarak yaptığı konuşmada., '..kendilerinde müstemleke müfettişi kerameti bilen yabancılar, Doğu tarikatları ve Batı kulüplerine bağımlı bölücüler ve gericiler her fırsatta  ve her yerde Atatürk'e saldırırlar ' demiştir. Batı kulüplerine ve doğu tarikatlarına sözünü bu güne kadar görevi başında bulunan hiçbir Orgeneral ve Ordu Komutanı düzeyinde kimse edememiştir.

TOLON  PAŞA     VE      ORDUSU

Geçtiğimiz ağustos ayında 1. Ordu komutanı Orgeneral Sayın Hurşit Tolon
emekliye ayrıldı.

Ayrıldıktan sonra mütareke basınının kargaları şakımaya başladılar ve malum gazetelerindeki sütunlarından her türlü hainlik ve ihanet yaygaraları ile Paşa'ya saldırılarda bulunmaya başladılar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde pek çok generaller var,pek çoğu da geldi geçti ve elbette pek çoğu da gelecek ve geçecek. Ancak., Tolon Paşa sadece sıradan bir 'General ' olarak değil., aziz Türk milletinin bir paşa'sı olarak her daim
hatırlanacaktır.

Yaptıklarının bazılarını kısaca hatırlamakta büyük fayda görüyorum.

Bir kere ,paşa., ' emekli olduktan sonra konuşanlardan ' değildi. Devletin kendisini getirdiği en üst hizmet noktasındaki makamın sadece törenlerde ve resmi geçitlerde selam durarak ve emekli günlerinin gelmesini bekleyerek geçeceğini sananlardan ise  asla değildi. Her gerçek Türk aydını gibi o da ülkenin giderek bir bataklığa saplanmakta olduğunu görüyor ve bir şeyler yapabilmek için didiniyordu. Aynı bizler gibi. Üstüne vazife olan her şeyi ve olmayan pek çok şeyi sonuna kadar zorluyordu. O  kendi deyimiyle ' Atanın mabedinde ' yetişmişti , susamazdı , susmadı , duramazdı, durmadı.!

9 Temmuz 2003 Çarşamba günü Florida'dan Ankara'ya döndüğünde o da çok iyi biliyordu ki artık daha ilerlemesine ve yükselmesine olanak kalmamıştı. General Tommy Franks'ın Florida Tampa'daki emeklilik törenine eşi ile birlikte davetli idi. Ancak törenden hemen önce beklenmedik bir şey oldu.Iraktaki askerlerimizin başına çuval geçirme olayı !.. Almış olduğu askeri terbiyesi ve Türk ordusunun fazilet ve erdemli geleleneklerine uyma terbiyesi onu derhal seyahati keserek Ankara'ya dönmeye zorlamıştı. Zerre kadar tereddüt etmemişti.Ani olarak karar verme ve verdiği kararı sonuna kadar uygularken her türlü sonucuna katlanma konusunda gösterdiği hassasiyet ve sorumluluk bilinci onda en üst seviyede bir meziyet olarak belirgindi.

Türk subaylarının başına çuval geçiren sözüm ona müttefiklerin vereceği baloda viskisini yudumlamak şerefli bir Türk subayına asla yakışmazdı.

 Derhal vatana döndü.Bu, yapılması çok uzun yıllardır unutulan ve bunun sonucunda da Tanzimat aydınları tarafından etrafımız sarılı günümüz Türkiye Cumhuriyetinde hasret kalınan bir hareket ve sorumluluk örneği idi. Onca hakaretlere ve aşağılanmalara maruz kalan devlet adamlarımız ve yöneticilerimiz benzer onurlu davranışları sergileme cesaretini biraz gösterebilmiş olsalar idi., Avrupalılar bizi böylesine hor görüp,böylesine aşağılayabilirler miydi ?

Aynı davranışları hem dışta ve hem de içte hiç çekinmeden sergileyebilmek Paşa'nın en belirgin özelliklerinden idi. 2003 yılının 30 Ağustos günü Efes Antik Tiyatrosunda verilen resepsiyonda ' Türkiye Mozaiği ' adı altında Rumca ve Ermenice şarkılar okuyan Sezen Aksu konserinde de aynı şeyi yapmış ve ' Haydi., kalk hanım!  burada bizim durmamamız gerekir ' diyerek konseri terk etmiştir. 30 Ağustos gibi son derecede kutsal ve anlamlı bir günde Rumca ve Ermenice şarkılar söylemek Sezen Aksu gibi bir sıradan şarkıcı için tabii olabilir ve bu onun ahlâk ve şeref seviyesini gösteren bir olgu olabilir. Ancak Ege Ordu komutanının böylesi bir seviyesizlik içinde olmaması ve yapılması gerekeni yapması son derecede doğal bir hareket ve taşıdığı sorumluluğun bir ifadesidir. Ege bölgesinde maalesef bir Yunan-İyon hayranlığı vardır. Eski medeniyetlere sahip çıkmak ile onlara hayranlık beslemek farklı şeylerdir. Yunanistan yılda bizden 4 kat daha fazla silahlanırken., Ege kıyılarında Rumca şarkılar söyleyerek uluslar arası medeniyetler birliğine ve çağdaşlığa teslim olduğunu sanan aptallar aslında emperyalizmin gizli maksat ve hilelerine alet olmaktadırlar. Tolon Paşa kadar kibar,hoşgörülü,alicenap ve alçakgönüllü bir insan bile bu kadar safça aldanışlar içinde olunan bir ortamda bulunmayı kabul edememiştir. Biz 30 Ağustos törenlerini böylesi de bozarak  günün birinde tamamen yozlaştıracağız herhalde.Ancak Tolon paşa gibi şerefli ve sorumlu insanlarımız ve gerçek vatanperver aydınlarımız sayesinde bu dejenerasyon şimdilik durdurulabiliniyor.

Ağustos 2003 yılında 57. Topçu Tugayında yapılan devir-teslim töreninde Ege Ordu Komutanı olarak yaptığı konuşmada., '..kendilerinde müstemleke müfettişi kerameti bilen yabancılar, Doğu tarikatları ve Batı kulüplerine bağımlı bölücüler ve gericiler her fırsatta  ve her yerde Atatürk'e saldırırlar ' demiştir. Batı kulüplerine ve doğu tarikatlarına sözünü bu güne kadar görevi başında bulunan hiçbir Orgeneral ve Ordu Komutanı düzeyinde kimse edememiştir. Türkiye'de böylesi açık ve böylesi keskin bir ifade ilk defa görevi başında bulunan bir Orgeneral tarafından kullanılmış ve tam da yerini bulmuştur. Bu ifadeyi ertesi günü mütareke basını eksik olarak ve sadece ' doğu tarikatları ' olarak vermiştir. Paşanın burada ' Batı Kulüpleri ' ile neyi kastettiği ve ne kadar açık olarak söylediği gün gibi aşikardır. Burada kast olunan ' işbirlikçiler' ve ' batıcı hainler gurubudur.

Ne bugün görevlerinin başında bulunan komutanlar ve ne de geçmişdeki üst düzey TSK komutanlarının hiçbirisi görev başında böylesi açık ve cesur tabirler kullanamamıştır. Paşa gerçek Atatürkçü bir aydın olduğunu sadece bu konuşması  ile ortaya gayet açık olarak koymuştur.

Paşa Ege Ordu Komutanı iken ., ' Toplumsal Gelişime Destek ' projesi kapsamında İzmir'in 28 ilçesindeki birer köye her hafta sonları geziler yaptı. Toplantılar düzenledi. Köylülerle kucaklaştı.Onların dertlerini dinledi.,eksiklerini tesbit etti. Gereken gereksinimlerin karşılanmasına yardımcı oldu.Bu arada  Karaburun'un Eylen hoca köyünde yaptığı konuşmada., ' bu ülkede eskiden vatan evlâtları yetişirdi ne yazık ki
şimdilerde vatan hainleri de yetişiyor '  şeklindeki söylemi aylarca mütareke basınını kudurtmuştur. Paşanın sözlerine karşılık vermek için her türlü ve her taraftaki hainler sıraya girmişlerdir !

Herkesler hafta sonları sıcak yataklarında zıbarırken Paşa,ailesi ve çalışma arkadaşları en ücra yerlerdeki köylerde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu çalışmalar ve gösterilen özveriler genç subaylar ve genç kurmaylar üzerinde uzun yıllar silinmez etkiler meydana getirmiştir. Ordu- Millet bütünleşmesinin güzel örnekleri sergilenmiştir.

Burada kastedilen hainler Kıbrıs'ta ' verip kurtulalım ! diyen zümre'dir. Bunların kimler olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada isimlerini tek,tek yazmaya ne vakit yeter ne de sayfalar !

Yine Ege Ordu Komutanlığı görevini yaparken 29 Ekim 2003  günü  İzmir'de
yapılan   'Cumhuriyet Yürüyüşü ' her türlü takdirin üzerindedir. İzleyenler anımsayacaklardır., Montrö meydanından Lozan Meydanına ,oradan Alsancak tren garının önüne uzanan ve oradan da Atatürk Heykeline kadar olan alanı kaplayan 200 binin üzerinde İzmirlinin marşlar eşliğinde yaptığı o muhteşem yürüyüş.İzmir'de böylesi bir etkinlik hatırlanıyor mu acaba., bu kadar görkemli ve böylesi coşkulu. Cumhuriyet'e işçisiyle,patronuyla,genci ve yaşlısı ile böylesine muazzam bir sahip çıkış ve böylesine edep ve disiplin içerisinde yapılan görkemli bir hareket.. Tören Ayten Alpman' ın  Memleketim'i ile sona ererken hepimizin ve her İzmirlinin yüreği onur ve gururla dolmuştu.

Bu büyük ve unutulmaz yürüyüşün., mimarı yine Sayın Orgeneralimizdi. Gayet yakınen biliyorum.,hazırlığın ve organizasyonun her safhasında bir nefer gibi çalıştı ,uykusuz geceler geçirdi,bütün arkadaşlarını organize etti ve en önde rahmetli Ahmet Piriştina ile yürüdü. Halkın arasında., halktan birisi olarak. Türkiye'nin bitmediğini , Ulus ve Atatürk sevgisinin herkesin kalplerinde var olduğunu ve bir araya gelirsek her şeyi yapmaya muktedir olduğumuzu o gün hem dosta ve hem de düşmana göstermek istiyordu.
Bütün amacı bu idi. Bunu da olağanüstü bir şekilde yaptı. Arkasına yüzbinin  üzerinde İzmirliyi alarak yeri göğü inletti.  Bu aslında tüm Ulusal TV'lerin defalarca göstereceği kadar büyük bir olaydı. Ne yazıktır ki sadece İzmir'deki  yerel TV'ler bu muazzam olayı detaylı olarak verdiler.


Mütareke TV'leri bu olaya değinmediler bile. Bu yürüyüş., uzun yıllar konuşulacak ve belki de Ulusal başkaldırımızın çekirdeğini meydana getirecek kadar önemli bir toplumsal olaydır. Paşa., Ege'nin Ordusunun başında idi.  Ama o başında olduğu ordunun mevcudundan daha büyük sivil bir gücü toplamış ve eşi görülmemiş bir heyecan ve şevkle İzmir'e Kordon boyundan giriyordu. Her taraf bayraklarla donanmış ve her tarafta
Cumhuriyet coşkusu.bundan daha büyük bir olayı ben İzmir'de hatırlamıyorum. Sadece bu boyutda bir hareketi TRT bile gösterse eminim ki çok daha değişik ve çok daha coşkulu yeni oluşumlara olanak sağlanabilirdi.

Paşanın yaptığı çalışmalardan sadece örnekler veriyorum. Hepsini anlatmaya ne yer yeter ne de zaman. Sevgili vatanperver dost Sancar Maruflunun gayretleriyle hazırlanan 2003 yılı Şubat ayındaki Kıbrıs mitinginde de aynı coşku ve aynı heyecan hakimdi. Gündoğdu meydanında toplanan kalabalığa Atatürk heykelinden yürüyüşe geçerek katılan İşçi Partili
arkadaşlarla beraber oluşan coşku ve kaynaşma ortamında herkesin gözleri yaşlı ve herkesin kalbi umutla dolmuştu. Paşa o gün her yerde idi..meydanda.,denizde,ordunun başında ve halkın arasında onlarla kalp,kalbe.

Bunlar gibi anlatılamayacak ne kadar çok etkinlikte hep aramızda., hep önümüzde ,hep yanımızda oldu.Kadını,sivili,erkeği,kızı,genci,emeklisi hep onu aradı gözleri ile umutla.
O bir orgeneraldi ama önce bizim ' Paşamız 'dı.

O inanılmaz alçakgönüllü tavrı,o inanması zor kibarlığı,insanlığı,hayırseverliği,vatan sevgisi,insan sevgisi,ve bunların hepsinin arkasındaki o büyük insan profili. O cesur ve atak,o gözünü budaktan sakınmayan ve her şeyin üstünde vatan sevgisini gören büyük adam.

İşte 'o ' idi bizim Paşa'mız.

İzmir'de görev yaptığı sürece askeri ve mülki idare ile İzmir'li aydınları
bir araya getirme yolunda gösterdiği gayretler her türlü takdirin üstündedir. Her yaştan İzmir'li ile kurduğu diyaloglar,halka daima açık kapısı., bitmez tükenmez hayırperverliği, ve her daim adeta taptığı vatan sevgisi ve Atatürk ilkeleri onu çok özel kılan unsarlardı.

Böylesine bir anıt adama alçaklar saldırmayacaklar da kime saldıracaklar..böylesi şerefli ve vatanperver bir komutana 2. cumhuriyetçiler kinlerini kusmayacak da kime kusacaklar. Hepimizin örnek alması gereken böylesi bir vatan evladına mütareke basını pislik atmayacak da kime bulaşacak.bunları ibretle düşünmemiz gerekiyor.

Tolon., asla üniformasını.,mevkiini ve rütbesini düşünmedi.asla ve asla.. Asla daha üst görevler için spekülasyon yapmadı ,daha sonra terfi ettiği son görevi olan 1.Ordu komutanlığı görevinde de aynı cesur ve vatanperver davranışlarını devam ettirdi.

ABD'nin  ' kuzey kuzey Irak'a girerseniz sonuçlarına katlanırsınız ' tehditlerine karşılık., 1.Ordu komutanı iken Tolon'un cevabı suratlarında asker tokadı gibi patladığında da mütareke basını bunu geçiştirme gayretleri  göstermedi mi ?

 ' haddini hukukunu aşmaması gereken temsilciler,vatan evlatları günahsız
yere terörist tuzaklarıyla şehit olurken , ' bunlara karşı silahlı mücadele yapmayın'  diyerek akıllarınca bize öğüt veriyorlar. Gereken yapılacaktır.' Sınır içinde operasyon yapılabilirmiş ! Senden izin talep eden mi var ? Paşamızın bu tokat gibi cevabı emperyalistlerin ve bölücülerin suratlarında tokat gibi patlamadı mı ?


24 Temmuz 2005'de Çorlu'nun Önerler köyünde düzenlenen törenlerde yaptığı
konuşmada.,

' bugün 24 Temmuz büyük Türk milletinin varlığına kastedenlere,Türk Ulusunu ve Türkiye devletini yok etmeye azmedenlere karşı,atalarımızın kanları ve canlarıyla kazandıkları İstiklâl savaşının bileğimiz,yüreğimiz ve kararlılığımız ile masa başında bizi yok etmeye azmedenlere karşı Kabul ettirildiği gündür.Türk ulusunun masa başında kazandığı tek anlaşma olan Lozan anlaşması başında büyük devlet adamı rahmetli İsmet İnönü ve
arkadaşlarının ulu önder Atatürk'ten aldıkları direktiflerle her türlü güçlüklere ve entrikalara karşı büyük başarının 82. yıldönümüdür' dedikten sonra yine vatanımızı parçalamaya çalışanlara karşı kükreyerek.,

Türkiye'nin topraklarında gözü olanların ve ulusal birliği parçalamaya çalışanların her geçen gün cüretlerini arttırarak huzur ve güveni sarsmaya devam ettikleri belirterek,konuşmasına şöyle devam etmiştir.,

'Yıllardır Dünya'ya terörün ne büyük bela olduğunu anlattık,daha doğrusu anlatmaya çalıştık ama pek çok konuda olduğu gibi bize çifte standart
uyguladılar '

Kim bu çifte standart uygulayanlar. ? Batılı ülkeler! Sözüm ona Dünya insan hakları şampiyonları.! Bu yapılan açıklamalardan daha net ve daha içerikli olarak içinde bulunduğumuz durum daha açık nasıl ifade edilebilir?

2005 Mayıs ayında.,Gelibolu'nun Adilhan köyünde yaptığı konuşmada., Ermeni
terörüne ve iddialarına cevap vererek., Türk tarihinin bütün arşivlerinin apaçık ortada durduğunu anlatarak ,' Yüzlerce davete rağmen bunları incelemeden,şanlı Türk tarihi hakkında bilgisizce,bilinçsizce,yeterli araştırmaları yapmadan sadece kendi ikballeri ve ilkeleri için Türk Ulusu'nun şanlı tarihine leke sürmek isteyenleri duyarak üzülmeyin.Türk tarihi ve geçmişinde ,Türk insanının geçmişinde utanılacak,gocunulacak sayfa yoktur.,hiçbir olay yoktur.Bizim bütün arşivimizde hem ülkemizin hem de dünyanın bütün arşivlerinde bunlar apaçık ortadadır.Biz atalarımızla da ,geçmişimizle de ,soyumuzla da ; dün olduğu gibi bundan sonra da övünmeye devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin .'

Paşa bu konuşmasını yaptığı sırada yanında kolu kırılan ve sargı içinde ,kırık kolu ile eşinin yanında bulunan Sayın Ayla Tolon da vardı. Düşünebiliyormusunuz yüzlerle köyde törenler düzenlemek.buralarda çok önemli içerikli konuşmalar yapmak..bu ziyaret ve törenlere daima eşi ile birlikte katılmak.hem de kolu kırık olarak ! Acaba sizler, bizler mangalda kül bırakmayanlar hafta sonlarımızı nasıl değerlendiriyoruz ? Paşamız., bu
çalışmaları normal mesaisinin dışında hep hafta sonları yapmıştır. Anadolu'nun  ücra dağ köylerine, fakir ve yoksul köylerine umut ve aydınlık taşımıştır.
Önemli ülke sorunlarına parmak basan son derecede önemli konuşmalar yapmıştır. Gençler için spor sahaları kurmuştur,fakir halka hayırseverlerin organizasyonları ile ihtiyaç malzemeleri
dağıtmıştır,kütüphaneler kurmuştur.

Kıraç tepelerin ağaçlandırma çalışmalarında bulunmuş,ayrıca fidanlıklar kurmuştur. Ekonomik kalkınmanın öncüsü olan kooperatifler kurmuştur.
Emekli subay Eşleri ve Yakınları Yardımlaşma Derneğinin 2004 Ararlığında
Fenerbahçe Orduevinde düzenlediği yardımlaşma gecesinde yaptığı konuşmada.,' Kimdir bu ülkede azınlık ? Hiçbir kimse bu ülkede Türk vatandaşlığının üstünde hakka sahip değildir ' diyerek Cumhuriyetin kuruluşundan beri vatan toprağında gözü olan iç ve dış düşmanlar bulunduğunu vurgulayarak., bu cereyan eden olayların ' içeriden ve dışarıdan kaynaklanan tahriklerin ve eşkıya sürüsüne tanınan olanakların sonucu olduğunu ' kaydetmiştir.

Siirt'in Eruh ilçesinde şehit düşen piyade komando er Selim Karabul için Selimiye camiinde düzenlenen törende., protokoldeki askeri erkanın önüne gelerek., ' Var mı insan hakları savunucularından ailenin acısını paylaşmak için gelen ' diye haykırmıştır. İnsan hakları savunucuları ve 2. Cumhuriyetçi vatan hainlerinin bu haykırışı duymamalarına olanak var mı ? Bu ve bunun gibi cesur haykırışlara ne denli gereksinimiz duyduğumuza ve ne kadar özlediğimize bilmem katılmayanınız var mı ?

Kocaelindeki Karatepe köyüne paşanın gelişi sırasında köyün tamamı olan 694 kişinin paşayı karşılamak için yaptığı olağanüstü tezahürat ve ellerinde Türk bayrakları ile yüzlerle köylünün haykırarak okudu 10.yıl marşı bütün katılanları hüngür,hüngür ağlatmıştı. Bu değil midir bizim özlediğimiz gün ? Böylesi bütünleşmeler değil midir bizi tekrar kurtaracak olan ?Ordu ve köylü kol,kola yaptıkları o güzel Cumhuriyet yürüyüşü ile
dosta da düşmana da gerekli cevabı o gün vermiştir.

Ya Çorlu Önerler köyünde yapılan Cumhuriyet yürüyüşü ? 2000'in üzerinde köylümüzün yaptığı o inançlı yürüyüş.Başörtülüsü ile,sakallı ihtiyarları ile ve türbanlı kadınları ile tüm köyün paşamızın ardına düşüşü ve yürüyüşü.burada anlamını bulan,ne görüşte ve inançta olur ise olsun tüm halkın şerefli,onurlu ve vatan sevgisi ile yüreği dopdolu olan bir halk
'Paşa' sının ardından her zaman yürümeye hazır olduğu gerçeğidir.

Tolon Paşa her yediği lokmanın ,her içtiği suyun bu aziz milletin kendisine lütfettiği bir nimet olarak görmüş,her daim dualarında ve kalbinin derinliklerinde aziz Türk milletin varlığını ve dirliğini sürdürmesini beklemiş son derecede mütevazi ve o kadar da engin bilgiye sahip,devamlı okuyan ve sorgulayan,her daim bilgi kaynaklarını araştıran ve devamlı bilgi dağarcığını geliştiren,gecesi ve gündüzü ile tüm hayatını memleket sorunların adamış son derece aydın ve Kemalist bir insandır. Görevde bulunduğu Ege Ordu komutanlığındaki üç yıl boyunca her er'in mutlaka bir meslek sahibi olarak köyüne dönmesini arzuluyordu. Bu amaçla çeşitli meslek ve beceri kursları açtırmış ve buralarda binlerce eratı meslek sahibi bir insan olarak köyüne yollamıştır.

Ülke savunmasının,üniformasız gelen düşmana karşı yapılabileceği en güzel
şekilde devamlı olarak ve her tehditin karşısında kükreyerek gerekli cevapları ve açıklamaları anında yapmıştır. Tehditin küreselleşme sonucunda geldiğini ve buna en ziyade maruz kalan ülkenin bizim olduğunun en yüksek noktada bilincinde idi. Devlet fabrikalarının yabancıların ellerine geçmesini önlemek için Oyak nezdine girişimlerde bulundu. İnsanları durumun vehametinden haberdar etti. Eğer bugün Oyak'ta bir kıpırdanma var ise paşamızın geçmişteki çalışmaları iledir.

Gerçek Atatürk aydınlarına askeri okullarda ve kışlalarda konferanslar verdirtmiş ve bunlara bizzat katılmıştır. Atatürkçü aydınların birbiri ile olan bağlarını kuvvetlendirmek ve onları bir araya getirmek için sonsuz çabalar harcamıştır. Samsun'dan Ankara'ya İzmir'den Çanakkale'ye binlerce üniversite öğrencisinin toplantılara ve anma törenlerine katılımını sağlamıştır.

Böylesi bir ' Halk Paşa' sına elbette mütareke basını ve işbirlikçi güruhu saldıracaktır. Elbette onu karalamak isteyecektir. Her fırsatta onun söylediklerini ve yaptıklarını karalamaya çalışacaklardır.

Tolon, en net ve veciz mesajlarını askerliğe veda konuşmasında vermiştir.

Yurdun dört bir yanından gelen vatan evlatlarını ' Cumhuriyet,demokrasi ve laikliğin erdemine yürekten inanmış,şeyhlerin,şıhların,ağaların müridi,kölesi olmama onuru pekiştirilmiş bireyler olarak yetiştirmeye özen gösterdiğini ' belirtmiştir.

'Küreselleşme dejenerasyonunda benliğini yitirmemiş,zihninde ve gönlünde sadece,kanla ve irfanla kurulan Cumhuriyetimizi,ülke bütünlüğümüzü,ulusal birlik ve beraberliğimizi yaşatan, çağdaşlaşma ve kalkınmasının gelişimi için yabancı kaynaklı reçetelere ihtiyaç duymayan,bunu milli varlığında ve gücünde bulan bir ordu teslim ediyorum '

Bu satırların altına imza atmayacak bir Türk olabilirmi ? Bu satırları okurken yüreği kıpırdamayan,yüzünde bir ferahlık ve bakışlarında bir rahatlama olmayan olabilir mi ?

İçinde bulunduğumuz bataklığı ve bundan çıkış yolunu bu kadar veciz bir şekilde ortay koyan bu anlatıma katılmamak olası mı ?

' Ülkemizin üniter yapısına,Cumhuriyetimizin temel niteliklerine yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı son derece uyanık ve bu evrensel değerlerden asla vazgeçmeyecek,koruduğu kutsal emanetleri sonsuza dek hiçbir şartta Pazarlık konusu yapmayacak,ettiği yemine sadık,mücadele azim ve iradesinde ,halkı ile bütünleşmiş bir ordu teslim ediyorum '

Evet Paşam ,doğrudur. İşte öyle bir ordu teslim ettiniz. Ama., teslim ettiğinizden çok daha büyük,çok daha geniş kapsamlı,çok daha etkin bir ordu da teslim aldınız. Dolaştığınız yüzlerle köyün on binlerle vatandaşı içinde olan, hukukçular, işadamları, üniversite mensupları,serbest meslek sahipleri, yazarlar, emekliler,öğrenciler,askeri kadrolar,her kesim ve yaştan vatanperverleri içinde barındıran büyük ve güçlü bir ordu.
Hepimiz yanınızdayız ve hepimiz daha yapmadığınız o en  büyük Cumhuriyet yürüyüşüne hazırlanacağız.

Hüseyin Gündüz Öklem

EGE ÜNİVERSİTESİ


 
< Önceki   Sonraki >
 
Tavsiye Ettiklerimiz
Yasaklı Belgesel
Tebriz Türk Takımı
Tolon Paşa ve Ordusu
O.Sinanoğlu Sohbet
İthal Tohum İhaneti
Durum Çözümlemesi
Zekeriya Öz Hakkında
Kurtuluş Savaşında 2000 Kırgız
Hakikat nerede?
Etki Ajanları
Çıkışyolu Turan
Dilde Birlik ve Türklük Şuuru
TSK'yı Yıpratma Girişimleri
Siyasetimiz Nasıl Düzelir
Sivil cehalet
Türk Ülküsü
Mevlana'dan Öğütler
Kazak ve Türkiye Türkçesi
Ampulün Anlamı
Said-i Nursi'nin Gerçek Yüzü
Bor Madeni ve Önemi
İran'a şeriat nasıl geldi?
Atatürk'ün Kaleminden
Hablemitoğlu Belgeseli
Gül'ün Süreci
Gizli Mutabakat
Gladyocu İftirası
Kürt Federe Devletine
Gökşad'tan

Saçların gezerdi yüzümde eskiden

Ağlarsın

Saçların gezerdi yüzümde eskiden,

Şimdi yanaklarımda damla damlasın.

Ne çok severdim dizinde yatmayı,

Şimdi uykumu bölen keskin bıçaksın.

 

Nefesin vururdu nefesime her akşam,

Şimdi soluğumu kesen acı rüzgarsın.

Bütün dertlerim yalnız sende biterdi,

Şimdi yüreğimde kapanmaz yarasın.

 

Şehre uzak yerlerden yıldızlar sayardık,

Şimdi gökyüzünde en uzak yıldızsın.

Ne çok özledim seni anlatabilsem,

Şimdi oturup kana kana ağlarsın...

 

Çorlu, 2002

Gökşad

 

Gölgeler

Gölgeler

-I-

Ömrün gölgesi olsun ömrümün

Uzayıp gitsin ardımca

Ben gidersem bir ikindi vakti...

Ki sen bir Cuma sabahı gelirken

Ömrüm gölgesi olmuştu ömrünün

Uzayıp gitmişti ardınca...

 

Ankara, 2004

 

Gölgeler

-II-

Bütün zamanların tek suçlusu ben miyim

Üstüme bir bulutun bile gölgesi düşmez

Bu karanlık sahrada neye pervaneyim

Kapanan gözlerime bir ışık düşmez...

 

Medet ey sevgili, yandım bu çölde!

Bu nasıl bir serap, bu nasıl bir gölge?

Düştüm düşeli bu amansız hüzne

Divane yüreğim bir lahza gülmez

                                  

Ankara, 2004

 

Ahiret'te

 


 

Tanrım sen varlığı yaratansın

Canlı cansız her şeyi kuşatansın

Bir dileğim var sen bağışlayansın

Desem korkarım demesem yer beni

 

Garip gönlüm gece gündüz âhtadır

Dileğim gönlümde sana âyandır

Kusur kulundan bağış katındandır

Desem korkarım demesem yer beni

 

Bedenimi balçıktan sen halk ettin

Yüreğime dünyayı sen dar ettin

Gönlüm coştu, dilimi sen lâl ettin

Desem korkarım demesem yer beni

 

Tanrım hurilerin gözümde değil

Aşk için bir ömür yeterli değil

Hâşâ Kaynaroğlu isyanda değil

Âhirette sevdiğime ver beni

 

               Ankara, 2003

 

Sır Kapısı

Sır Kapısı

 

Kırk sır kapısı açıldı gözlerinde

Kırk ayrı yol var her kapının birinde

Her yol ağzında ayrı idam ettiler

Sade tenim kaldı saçının telinde

 

Bir tel saç ile bağladılar çenemi

Üç tas su ile yıkadılar tenimi

 

Beni gonca gül yaprağına sardılar

Musalla diye avucuna koydular

Nasıl bilirdiniz diye sordular

Sustum da dinledim başka bir alemde

 

Aşkı bilmeyenler hiç ses çıkarmadı

Mecnun dedi ki “beni utandırmadı”

 

Kaynaroğlu, adını toprağa verdin

İki kaş arasından sıratı geçtin

Lokman’ın sırrını sen âşikar ettin

Ölü müsün diri mi, bilmez hiç kimse.

 

Ankara, 2004

 

Nevruz

  

Nevruz

Gökyüzünde göç başlar vakit gece

Sultan kız batıdan doğuya göçer

Toy düğün başlar Türkistan ilinde

Sultan Nevruz önünde gergef işler

 

Bize de gel bilinmez bir saatte

Benim de ölülerim yeyip içsin

Rızkımızı bulalım bu yengi gün’de

Bütün alem Tanrı’ya secde etsin

 

Esir Türkleri unutma Sultanım

Onlar beklese de başka baharı

Birgün muhakkak biter bu zalim kış

Yine az görür Türk, koca dünyayı

 

Hazar’a muhabbet götür sultanım

Yesevi’den hikmet getir bizlere

De ki özlemiş sizi Kaynaroğlu

Gayrı dayanmazmış gönlü hasrete

Gökşad

Sivas, 1997

 

Kuşların Rüyası

Kuşların Rüyası 

Kuşların rüyasına girdim dün gece

Karar verdim bunu hep yapacağım

Hepsi de uyuyordu gözlerinde

Onları mı yoksa seni mi kıskanayım

 

Güya bir bülbül senin nefesinden

Şiirler okuyordu seher vaktinde

Şaşırdım kaldım, ses benim sesim

Dedi ki “İlham” derler buna sizin alemde

 

Rüyasında bir güvercin konup pencerene

Uzatıp kanatlarını tutundu ellerine

Şaşırdım kaldım, el benim elim

Dedi ki “Vuslat” derler buna sizin alemde

 

Bir serçe rüyasında kanat çırpıp

Su içti avuçlarından kana kana

Şaşırdım kaldım içim yanmış benim de

Dedi ki “Mecnun” derler buna sizin alemde

 

Kuşların rüyasına girdim dün gece

Gördüm ki seni seviyorum her bedende

Bir kaknus yaklaşıp kulağıma sessizce

Dedi ki “Kader” derler buna sizin alemde

 

Dedim ki “Hayrolur İnşallah...”

Gökşad 

Ankara, 2004

 

Gidişine Ağıt

 

 Mecnûn düşünde gördü Leylâ’yı bir gece:

 Ve sen, şehirlerini benim ülkeme kurdun,Pâyitahtını benim yaralı kalbime..

.Seni bir kan pıhtısı gibi elimde tuttum.

 İnsafsız rüzgârlar uğradı yurduma: 

Yağmur kar ortasında bir çöle düştüm,Kum fırtınasında tutundum saçlarına...

Sen uykudaydın, ben kâbuslar gördüm. 

Buğday tarlalarına kızgın alevler düştü: 

Çıplak ayaklı çocuklar savruldu her yana,

Çıplak ayaklı yıldızlar gibi darmadağın...

Ne olur beni de kat, beni de kat dualarına. 

Seni düşümde gördüm,  tam altı yıl önce: 

Ve sen, gözlerini giyindin Asya ceylanlarının,

Ak sakallardan miras bir huzur yüzünde...

Gezinip durdun içinde bütün damarlarımın.    

 Benim yüreğim mahşer, senin gönlün sırat: 

Zalim bir korku boğazlar sevincimi,

Gözlerim karanlık benim, senin gözlerin hayat.

Gözlerim hiç görmesin gittiğini...  

Ki o Selçuklu şehri seni bırakır mı bilmem:

 Lacivert göğünde gözlerin, bir muska gibi dururken,

Vakitsiz düşer toprağa kırkikindi yağmurları.

Bin yıllık Medrese, yeni bir Eylül’e soyunmuşken... 

Yıldızlara söyle seni geri getirsinler: 

Onlar bilir benim çekik gözlü yüreğimi.

Geçmişin saçından tut, sana yol göstersinler,

Yıldızlar bilir benim gökçe soylu düşlerimi... 

Ankara, 2003

Gökşad 

 

Gözlerin

 

Gözlerin

 

Sanki deryalara dalar giderim

Baktıkça içimi yakar gözlerin

Her şafak vaktinde çalar kapımı

İlmiği boynuma takar gözlerin

 

Mecnun’u çöllerde koyar çaresiz

Ferhad’ı dağlara salar gözlerin

Yanımda yöremde ölüm gezdirir

Benim peşimde o yeşil gözlerin

 

Başı dik dağlara yasla sırtını

Dolunay akşamı kaldır başını

Her kim ki yazarsa kişi bahtını

Ezelden alnıma yazmış gözlerin

 

Dört duvardan gayrı yerim olmadı

Kendi gölgem bana sadık kalmadı

Şu yalan dünyada yüzüm gülmedi

Benim tek servetim senin gözlerin

 

Kefenimi yeşil sarın, beyaz olmasın

Mezarımı göğe kazın yerde kalmasın

Sevdiğim gözünden yaşlar akmasın

Gider Kaynaroğlu, kalır gözlerin

 

Sivas, 1998

 
   
 
Benzer Yazılar