Konu: Devletçilik
Tekil İleti gösterimi
Eski 07-06-2007, 00:23   #1
Akçura
Yönetici
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1,026
Akçura - MSN üzeri İleti gönder
Varsayılan Devletçilik

Türkiye’de ekonominin bugünkü yapısını belirleyen başlıca gelişmelerden biri, kuşkusuz 1930’larda uygulanmaya başlayan devletçi ekonomi politikasıdır. Devletçilik, 1930’lu yılların kendine özgü toplumsal ve ekonomik şartlarında Türkiye’nin toplumsal ihtiyaçlarına cevap veren, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ve gelişmesine imkan veren bir politik uygulamadır.

Devletçiliğin Tanımı

Devletçilik, devlet yetkilerinin artması, genişlemesi, kamu hizmet ve faaliyetlerinin yayılması demektir. Devletçilik, bir tür devlet müdahelesi, daha önce devlet faaliyet alanına girmeyen konularda, kamu menfaati nedeni ile devletin bu alana karışması, katılması, müdahelesi demektir.

Devletçilik dar ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanılır. Dar anlamda devletçilik, devletin ekonomik alanda doğrudan doğruya müdahelesini öngören sistemi ifade etmektedir.

Türkiye’de devletçilik geniş anlamda kullanılmıştır. Bu anlamda devletçilik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörü, hareket ettirici gücü olarak ele alınmış ve özellikle bu ilkenin memleketteki uygulaması için ne gibi yollar tutulacağı üzerinde durulmuştur. Bu açıdan devletçilik şöyle tanımlanmıştır: “Kişinin çalışması esas olmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha kavuşturmak ve memleketi geliştirmek için, milletin genel ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği işlerde, özellikle ekonomik alanda devleti fiilen alakadar etmek mühim esaslarımızdandır.” Böylece devletin ekonomik işleri, planlı bir şekilde yürütmesi esası da bu tarife uygun olarak ele alınmıştır. Günümüzde bu tür uygulamalar için daha çok karma ekonomi deyimi kullanılıyorsa da, Atatürk’ün koyduğu prensip, sadece devletin ekonomi alanında programlı, planlı hareket etmesinin zorunlu olduğunu tespit etmektir. Bu yüzden Atatürk, Türkiye’de uygulanan devletçilik sistemi için “Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş ve Türkiye’ye has bir sistemdir” diyerek Türkiye’de uygulanacak iktisadî sistem için karma ekonominin yanısıra liberalizm ve sosyalizm benzetmelerinin yapılmasına engel olmak istemiştir.

Atatürk’ün bu tespiti tanınmış Fransız iktisatçısı H. Laufnburger tarafından da benimsenmiştir. H. Laufnburger’e göre de Türkiye’de uygulanan devletçilik, 19. yy.dan beri sosyalizm tarafından öngörülen fikirlerden yararlanmış bir sistem değildir. Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarından doğmuş, kendine özgü bir sistemdir. Kapitalizm ile sosyalizm arasında yer alan bu ekonomik sistem tamamen yeni bir ekonomik sistemdir.

Devletçiliğin Kapsamı

1- Devletçilik öncelikle müdaheleyi gerekli kılar. Müdahele terimi herşeyden önce devletin müsbet bir fiilini, yapıcı, kurucu bir hareketini kapsar. Eğer devlet müdahelesi, toplumun bütününün maddi refahını temine yönelikse sosyal müdahelecilik adını alır. Sosyal müdahelecilik sosyal adalet ilkesine dayanır, Toplumda sosyal güvenlik sağlamaya yöneliktir. Türk devletçiliğinin belirli özelliklerinden biri de sosyal müdaheleye dönük olmasıdır.

2- Devletçilik planlı ekonomiyi gerekli kılar. Plan mevcut kaynakların en gerçekçi şekilde kullanılmasını sağlayan bir yöntemdir. Hızlı kalkınmayı sağlamak için planlama en uygun yoldur. Bu yol milli sermayenin israfını önler, milli menfaatlerin ahenkli bir şekilde yürütülmesini sağlar, devletin yol gösterici ve koruyucu rolünü gerekli kılar.

3- Devletçilik özel teşebbüsü ve devlet işletmeciliğini bir arada dengeli bir şekilde bulundurmayı gerekli kılar. Buna göre büyük ve kamu yararı olan kuruluşlar devlet eliyle ve planlı bir şekilde yapılacak, özel teşebbüs için ise milli sermayeyi israftan kaçınmak ve milli menfaatlerimizin ahenkli bir şekilde yürümesini sağlamak için, devlet yol gösterici ve koruyucu rolü oynayacaktır.

Devletçiliğin Sağladığı Yararlar

Devletçiliğin bizdeki uygulaması ekonomik alanda milli gelirin artması, halkın refahının yükselmesi gibi başarılı sonuçlara ulaşılmasına imkan vermiştir. Bunları şu şekilde özetlemek mümkündür:

1- Uzun süreden beri devam eden savaş, ayaklanma ve iç siyasi çekişmelerden dolayı geri kalmış bir sosyal ve iktisadî ülke konumuna gelmiş olan Türkiye, devletçilik uygulaması ile yeniden sosyal devlet olmayı başarmış ve sanayileşmeye yönelmiştir.

2- Eğitici ve öğretici bir niteliği de bulunan devletçiliğimiz, teknik eleman açığının kapatılmasında önemli bir rol oynamıştır.

3- Devletçilik, aynı zamanda çeşitli yönleri ile sosyal kalkınma imkanlarını da sağlamıştır.

4- Devletçilik çeşitli yönleri ile sosyal refaha yönelik olmuştur. Özellikle geri kalmış bölgelerin kalkınmasına yardımcı olmuştur. Bu yönü ile bölgeler arası adaleti de sağlamaya çalışmıştır.

5- Devlet işletmeleri, Türk çiftçisinin mahsulünü kıymetlendirmiş, teşvik edici alım fiyatları ile çiftçiye destek olmuştur. Sıkıntılı harp yıllarında da tüketiciyi rahatlatmak için düzenleyici fiyatlarla mal satımını sağlamıştır.
Akçura isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56