Size Ne Oluyor da Aklet miyorsunuz ?

Akıl etmek, herhangi bir nesne veya eylem ile ilgili bağ kurmak demektir. Sebep ve sonuç ilişkisini analiz etmektir. Aslında insanı insan yapan da akletmektir. Beynin sinapsları ve dendritleri arasındaki bütünsel ilişkiler bağıdır bizi biz yapan. Ayrıca niyet dediğimiz sırdır.

     Akletmek için beynin de kaloriye ihtiyacı vardır. Araştırmak, kitap okumak, derin derin düşünmek, eyleme geçmek,  iyi niyetle doğruyu bulmak için de enerji gereklidir. Vücudumuzda en çok enerjiyi beynimiz harcar.  Harcanan enerji ile beynimizdeki nöronlar daha işlevli olacaktır. Nöronlar , bilgi transferini sağlar.

     Akletmek, bir anlamda düşünmek demektir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, ‘’Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak üretmek, zihinsel yeti oluşturmak, muhakeme etmek’’ olarak geçer.


 Tek Çare Akletmektedir !

       Kur’an’ın da ısrarla üzerinde durduğu ‘’Size ne oluyorda akletmiyorsunuz?’’ ifadesi ilgi çekicidir. Bugünkü kişisel ve toplumsal sorunlarımızın tek nedeni akletmemektir. Doğru ve yanlışın, gerçek ile yalanın ayırt edilmesi için; mutlu ve huzurlu bir hayatın sağlanması için tek yol akletmektir.


Ülke olarak geri mi kaldık ? Düşün ! Eğitim ve irfan seviyesini, siyasi tutumları… düşün !

Kişisel mutsuzluk mu hâkim ? Düşün ! Neye hizmet ettiğini, arkadaş çevreni, zihini kurcalayan… düşün!
Asıl başarı nedir ? Düşün ! Doğruluk ve dürüstlük, Sadece Allah’a boyun eğmek, erdemli yaşam… düşün !

Şimdilik sözlerimizi Ganimeler Bölümü 22 numaralı ayet ile tamamlayalım.

       ‘’Allah yanında, yaratıkların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.’’ 
Enfal (Ganimetler) Suresi 22…
 

Hünkar Uğurlu Dede