Kürt adı tarihte ilkkez nerede ortaya çıkmıştır?

Kürt adı,bölücülerin ve oryantalistlerin idda ettiği gibi tarihte Medler ile ortaya çıkmamıştır.Kürt adına o dönemden kalma yazıtlarda rastlanmaz.Kürt adına tarihte ilkkez M.S.500 yılında Göktürklerden kalma Yenisey ırmağı kıyısındaki Elegeş Yazıtlarında rastlanır.Orta Asya’nın kuzeyinde bulunan ve Göktürkçe olan bu yazıtta yazan ifade aynen şöyledir ‘Ben Kürt eli kağanı Alp Urungu,altınlı okluğumu bağladım belde.Elim 39 yaşında Göktürk Hanlığındandır’. Alp Urungu ve Kürt eli Göktürk Hanlığındanmış.O zamanın hukukuna göre Göktürk hanlığından olabilmek sadece Göktürk hükümdarına akrabalıkla mümkündür ve mezar taşı Göktürkçedir.

Kürtlere Türk milliyetçilerinin bakışı: 

Türk milliyetçilerinin hemen hepsi, Kürtlerle Türklerin kardeş millet oluğunda hemfikirdir.Gazi Mustafa Kemal’in Meclisinde Kürt kökenli milletvekilleri bulunmaktaydı.Atatürk Türk milleyetçiliğini ırka değil,ortak his ve tarih bilincine dayandırmıştır.Ne mutlu Türk olana değil ne mutlu Türküm diyene demiştir.Atatürk’ün ‘fikir babamdır’ dediği Ziya Gökalp Türkçülük fikrini sistemleştiren toplumbilimci olup, Kürt kökenli olduğu sanılmaktadır.Ziya Gökalp,Kürt aşiretleri üzerinde yapmış olduğu araştırmala sonucu şu ifade de bulunmuştur ‘Nerde bir Kürt aradıysam,Türk’ten gayrı birşey bulmadım.’ Ve daha sonra ayrılıkçılar için İslam ümmetinin yükselmesini istteyen her Müslüman Türkün yanında yer almalıdır demiştir.Türk ve Kürt için ise ‘Türk'ü sevmeyen Kürt Kürt değildir,Kürd'ü sevmeyen Türk Türk değildir’ demiştir. 

Milliyetçilik fikrini siyasi alana taşıyan Alpaslan Türkeş ise ‘ ben ne kadar Türksem onlar o kadar Türktür,onlar ne kadar Kürtse ben o kadar Kürdüm’ demiştir.Ve milliyetin herşeyden önce mensubiyet olduğunu,aynı kaderi paylaşan ortak dileğe sahip insanların mensup olma hissi ile milleti oluşturduğunu söylemiştir.’Kürd ile Türk et ile tırnaktır demiştir.’ 

Zaten Kürtler gerek soy gerek mezhep gerekse kültür olarak Türktürler.İslamiyet öncesi Türklerin yeni yılına tekabül eden ve tüm Türk Dünyasında kutlanan Nevruz’un da Kürtlerce kutlanıyor olması ortak kültürel bağın derinliğine işarettir.Meydan Laros da Kürtler için göçebe bir Türk boyu denmiştir. 

MHP içinde Kürtler: Mhp’nin her kademesinde Kürtler yer almıştır ve almaktadır.1980 önce ülkücü şehitler içinde Kürt kökenliler de bulunmaktadır.MHP’de Kürt kökenli milletvekillerinin dışında Türk İslam Ülküsü adlı fikrin savunucu Ahmed Avrasi Kürt kökenlidir.Şu anki Ülküocakları Genel Başkanı Alişan Satılmış Kürt kökenlidir. Sadece Alişan Satılmış değil Ülkü Ocaklarının her kademesinde Kürt kökenli vatandaşlarımız bulunmaktadır.

Kürt Sorunu neden ortaya çıktı? :

Görülüyor ki Ülkücü Alişan Satılmış ,Türkçü Ziya Gökalp, Türk İslamcı Avrasi Kürttür. Osmanlı’nın yıkılmasının ana sebebi emperyalistlerin bölgesel milliyetçiliği azdırması ve devletin etnik temelde bölünmesi olmuştur. Oryantalistler bölge bölge gezmiş ve gördükleri ufak farklılıkları etnik farklılık olarak göstermiş,kardeşleri birbirine kırdırmıştır. Bunda ki amaç bölgedeki kaynakları ele geçirmek ve ülkemizin gelişmesine engel olmaktır. Osmanlı’dan ayrılan Yugoslavya, Makedonya, Filistin, Cezayir, Fas,Irak Kuveyt.. gibi ülkelerde sefalet ve kan diz boyu olmuştur.

Kürtleri Türkler'den ayırmanın iki ana amacı petrol ve sudur.Irak’taki petrolü almak isteyen batı, Yahudi kökenli olan Barzani’yi kullanarak Irak’ı bölmüş o petrol bölgesine İsrail’den getirdikleri 300bin Yahudi'yi yerleştirmektedir. Amerikan-Yahudi ortaklığı Musul ve Kerkük petrollerini alıp Irak’ı sömürgeleştirmiştir.

Türkiye’de terör, GAP’nin temellerinin canlandırılması ile başlamıştır.Ortadoğu’da su az bulunur bir kaynaktır.Ucuz enerji elde edilip kurak bölgeler sulanabilecektir. Deniz suyunu arıtan ve su kaynağı olmayan ,İsrail su bölgelerini ele geçirmek istemektetir.Gap bölgesinden Akp hükümetinin tavizleri ile 500bin dönüm arazi almıştır. 10.000 Yahudi İsrail’den gelip Urfa’da doğum yapmıştır.Avrupa da Türkiye’nin geliimesine engel olmak için bölgede terörü desteklemiş hatta kaynak akıtmıştır. 

Ne yapmalıyız?: Türklük bilincinin birleştirici ulusal kimlik olduğu anlatılmalı,Irak’taki acı sonuçları yaşamamak,sömürgecilere kaynaklarımızı ve namusumuzu vermemek için birlik olup devletimize sahip çıkmalıyız. O zaman Türk Kürt kardeştir,ayrım yapan kalleştir.O zaman ne mutlu Türk’üm diyene!

 

Savakcan

2005